Ngày 29 Tháng 2 Năm 2020 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Nhiệm vụ KH&CN
Nghiên cứu đặc điểm sinh học, thử nghiệm nuôi thuần hóa và sản xuất giống cá Rô cờ (Osphronemusexodon Roberts, 1994) tại Đắk Lắk
03:58 25/12/2017

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, thử nghiệm nuôi thuần hóa và sản xuất giống cá Rô cờ (Osphronemusexodon Roberts, 1994) tại Đắk Lắk.

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:  Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

Địa chỉ: 33 Đặng Tất, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3831138

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phan Thị Lệ Anh

4. Mục tiêu nghiên cứu:

- Mục tiêu chung:

    Đánh giá khả năng thuần hóa và sinh sản cá Rô cờ góp phần giới thiệu đối tượng nuôi thủy sản mới và bảo tồn cá cá này tại Đắk Lắk.

-  Mục tiêu cụ thể:

   + Xác định một số đặc điểm sinh học của cá Rô cờ.

   + Đánh giá khả năng nuôi thuần hóa cá Rô cờ.

   + Đánh giá khả năng sinh sản nhân tạo cá Rô cờ.

5. Nội dung nghiên cứu chính:

* Nội dung 1: Nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá Rô cờ

Tiến hành thu mẫu cá Rô cờ để nghiên cứu các đặc điểm sinh trưởng, dinh dưỡng và sinh sản của cá Rô cờ trong tự nhiên.

1.1. Điều tra thu thập số liệu và thu mẫu cá Rô cờ

   Công việc 1: Điều tra vùng phân bố và các đặc điểm sinh thái liên quan đến cá Rô cờ, tình hình đánh bắt cá ở huyện Buôn Đôn và huyện Ea soup.

Công việc 2: Thu thập mẫu vật cá Rô cờ trong tự nhiên để nghiên cứu đặc điểm sinh học.

1.2. Phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm

 Công việc 3: Phân tích trong phòng thí nghiệm các mẫu thu được từ công việc 1 để xác định hình thái phân loại; đặc điểm sinh trưởng; đặc điểm dinh dưỡng và đặc điểm sinh sản.

Công việc 4: Chụp cắt lát tuyến sinh dục đực và cái ở các giai đoạn phát triển.

Công việc 5: Tổng hợp kết quả phân tích về một số đặc điểm sinh học của cá.

Nội dung 2: Thử nghiệm nuôi thuần hóa cá Rô cờ trong điều kiện nhân tạo

  Công việc 6: Thu gom cá từ sông Srêpốk đưa về địa điểm nuôi.

  Công việc 7: Bố trí thử nghiệm nuôi thuần hóa cá Rô cờ trong ao và lồng.

   Công việc 8: Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố môi trường nước và tình hình bệnh trong quá trình nuôi cá Rô cờ trong ao và lồng.

   Công việc 9: Nghiên cứu, đánh giá tốc độ sinh trưởng và tình hình sử dụng thức ăn trong quá trình nuôi cá Rô cờ trong ao và lồng.

Nội dung 3: Thử nghiệm sản xuất giống cá Rô cờ 

  3.1. Sinh sản nhân tạo

  Công việc 10: Xây dựng tạo đàn cá bố mẹ.

  Công việc 11: Nuôi vỗ cá bố mẹ trong ao đất.

  Công việc 12: Bố trí kích thích cá sinh sản tự nhiên trong ao.

  Công việc 13: Bố trí thí nghiệm thăm dò liều LHRH-A + Dom để kích thích sinh sản cá Rô cờ.

 Công việc 14: Bố trí thí nghiệm xác định phương pháp thụ tinh thích hợp.

 Công việc 15: Bố trí thí nghiệm xác định mật độ ấp trứng trong bể kính.

 Công việc 16: Theo dõi các yếu môi trường và bệnh trong quá trình nuôi vỗ, ấp trứng.

 Công việc 17: Nghiên cứu sự phát triển của phôi trong thời gian ấp trứng.

 3.2. Ương cá bột lên cá giống

 Công việc 18: Bố trí thí nghiệm xác định mật độ ương cá bột lên cá giống nhỏ.

 Công việc 19: Bố trí thí nghiệm xác định mật độ ương cá giống nhỏ lên cá giống lớn.

 Công việc 20: Theo dõi các yếu môi trường và bệnh trong quá trình ương cá bột lên giống.

 Công việc 21: Theo dõi tốc độ sinh trưởng của cá trong quá trình ương cá bột lên giống.

6. Lĩnh vực nghiên cứu:

Mã cấp 1: 4 – Khoa học Nông nghiệp

Mã cấp 2: 405 – Thủy sản

Mã cấp 3: 40504 – Nuôi trồng thuỷ sản

7. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp kế thừa: Dựa vào các nguồn tài liệu trong và ngoài nước để áp dụng vào nghiên cứu. Tuy nhiên, do chưa có công trình nghiên cứu nào về nuôi và sinh sản cá Rô cờ nên đề tài tạm thời sử dụng một số kỹ thuật nuôi và sản xuất giống của cá Tai tượng. Trong quá trình nghiên cứu, tùy điều kiện cụ thể có thể thay đổi các kỹ thuật này cho phù hợp để đảm bảo kết quả của đề tài.

- Tiếp cận dựa vào cộng đồng: Điều tra, thu thập dữ liệu thông qua các câu hỏi, hình ảnh và phiếu điều tra chuẩn bị sẵn (Phụ lục) đối với những người trực tiếp đánh bắt cá trên sông Srêpốk ở huyện Buôn Đôn và Ea soup để nhận diện và xác định môi trường sống, mùa vụ sinh sản ... của cá Rô cờ.

- Phương pháp nghiên cứu tại hiện trường: Giải quyết các vấn đề có liên quan từng bước và liên tục trong quá trình thực hiện đề tài. Tập trung vào nghiên cứu đặc điểm sinh học, phương pháp nuôi dưỡng, nuôi vỗ cá bố mẹ, sinh sản nhân tạo và ương cá giống từ đó làm cơ sở xây dựng kỹ thuật sản xuất giống cá Rô cờ phù hợp.

       - Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: Thử nghiệm nuôi cá trong ao và lồng. Thiết kế các thí nghiệm để xác định phương pháp sinh sản, mật độ ấp trứng và mật độ ương  giống phù hợp.

       - Đăng tải các kết quả nghiên cứu trên các thông tin đại chúng: tạp chí khoa học, truyền hình địa phương …

8. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Sản phẩm mẫu: Đàn cá thuần hóa 50 – 150 kg; Đàn cá bố mẹ (từ đàn cá thuần hóa) 50 – 200 kg; cá giống lớn > 3.000 con.

- Các báo cáo kết quả chuyên đề.

- Hướng dẫn kỹ thuật nuôi thuần hóa và sản xuất giống cá Rô cờ.

- Báo cáo khoa học tổng kết đề tài tóm tắt.

- Báo cáo khoa học tổng kết đề tài.

- Bài báo khoa học.

9. Thời gian thực hiện: 28 tháng (Từ tháng 9/2017 đến tháng 12/2019).

 

Các tin khác

Nghiên cứu phát triển hệ thống mô hình hóa và quản lý hiện vật, bảo tàng, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Nghiên cứu chế tạo máy bay không người lái, phục vụ sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Sa chi (Plukenetia Volubilis) trên địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng và sơ chế nấm Mộc nhĩ (Auricularia auricular) tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk Ứng dụng công nghệ lò trung tần trong công đoạn nấu luyện gang để sản xuất các sản phẩm gang đúc tại Đắk Lắk Ứng dụng bộ công cụ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt sau hạ du do xả lũ gây ra cho các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ ở khu vực tỉnh Đắk Lắk Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Trồng thử nghiệm cây Dâu tây (Fragaria) tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm nấm chân dài (Clitocybe maxima) tỉnh Đắk Lắk Xây dựng một số mô hình cây trồng, vật nuôi bản địa có lợi thế hàng hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk
Thông báo
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 25/TB-SKHCN ngày 10/02/2020 V/v Đề xuất nhiệm vụ thuộc "Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Kế hoạch số 1054/KH-UBND ngày 12/02/2020 V/v tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 16/TB-SKHCN ngày 06/02/2020 V/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2021 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Công văn số 148/VSHTT-ĐTTT ngày 30/7/2019 của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ, V/v đăng thông báo tiếp nhận và thực hiện yêu cầu tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ trên Cổng thông tin điện tử
Công văn số 434/SKHCN-CN ngày 25/6/2019 V/v mời tham gia đăng ký xét chọn tôn vinh "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu"
Kế hoạch số 4205/KH-UBND ngày 24/5/2019, Kế hoạch Triển khai các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019
Kế hoạch số 64/KH-SKHCN ngày 09/4/2019, Tổ chức cuộc thi "tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
Công văn số 07/TĐC-QLĐL ngày 08/4/2019 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
Công văn số 144/SKHCN-TĐC ngày 21/3/2019 V/v triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019
Thông báo số 1880/UBND-TH ngày 11/3/2019 v/v tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình "Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp" năm 2019
Thông báo số 24/TB-SKHCN ngày 27/02/2019, Đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2020
Thông báo số 20/TB-SKHCN ngày 12/02/2019 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 23/1/2019, Xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2020 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2312259

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007