Ngày 27 Tháng 1 Năm 2022 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Danh sách Hội đồng KH&CN

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH

NHIỆM KỲ VIII (GIAI ĐOẠN 2016-2020)

 

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Đơn vị công tác

Chức Danh trong Hội đồng

 
 

 

1

 

Nguyễn Tuấn Hà

Cử nhân

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk

Chủ tịch

 

 

2

 

Đinh Khắc Tuấn

Tiến sỹ

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Phó Chủ tịch Thường trực

 

 

3

 

Đặng Tuấn Đạt

Giáo sư,

Tiến sỹ

Hiệu trưởng, Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Phó Chủ tịch

 

 

4

 

Phạm Gia Việt

Thạc sỹ

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

 

Phó Chủ tịch

 

 

 

5

 

Phan Xuân Lĩnh

Tiến sỹ

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

Ủy viên

 

 

6

 

Huỳnh Thị Chiến Hòa

Cử nhân

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ủy viên

 

 

7

 

H’Lim Niê

Thạc sỹ

Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy

Ủy viên

 

 

8

 

Trần Đình Quế

Cử nhân

Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ủy viên

 

9

Trần Trung Hiển

Thạc sỹ

Bí thư huyện ủy Krông Năng

Ủy viên

 

10

Bùi Hồng Quý

Tiến sỹ

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Ủy viên

 

11

Bùi Thanh Lam

Kỹ sư

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

 

 

12

 

Bùi Hữu Thành Cát

Thạc sỹ

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Ủy viên

 

 

13

Nguyễn Văn Khoa

Thạc sỹ

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Ủy viên

 

14

Nguyễn Trung Thành

Bác sỹ CK II

Phó giám đốc Sở Y tế

Ủy viên

 

15

Huỳnh Văn Tiến

Thạc sỹ

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ủy viên

 

16

Trương Công Hồng

Kỹ sư

Phó Giám đốc Sở Công Thương

Ủy viên

 

17

Vũ Đức Côn

Thạc sỹ

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ủy viên

 

18

Bùi Văn Yên

Thạc sỹ

Giám đốc  Sở Tài chính

Ủy viên

 

19

Vương Hữu Nhi

Tiến sỹ

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Ủy viên

 

20

Trịnh Đức Minh

Tiến sỹ

Chủ tịch Hiệp Hội Cà phê BMT

Ủy viên

 

21

Linh Nga Niê K'dăm

Cử nhân

Ủy viên BCH Hội văn nghệ dân gian Việt Nam

Ủy viên

 

22

Dương Chí Ủy

BS CKII

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk

Ủy viên

 

23

Nguyễn Đăng Quế

Tiến sỹ

Giám đốc Phân viện Khu vực Tây Nguyên - Học viện hành chính Quốc gia

Ủy viên

 

24

Nguyễn Ngọc Tuyên

Tiến sỹ

Trưởng cơ sở, Trường Đại học Đông Á – Đắk Lắk, Gia Lai

Ủy viên

 

25

Văn Tiến Dũng

Tiến sỹ

TP. Khoa học và Quan hệ quốc tế - Đại học Tây Nguyên

Ủy viên

 

26

Nguyễn Duy Thụy

Tiến sỹ

Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Vùng Tây Nguyên

Ủy viên

 

27

Phạm Thọ Dược

Tiến sỹ

Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

Ủy viên

 

28

Nguyễn Anh Dũng

GS.TS

Viện trưởng Viện CNSH và Môi trường - Đại học Tây nguyên

Ủy viên

 

29

Trần Vinh

Tiến sỹ

Viện trưởng Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên

Ủy viên

 

 

30

 

Phạm Thế Trịnh

Tiến sỹ

TP. Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

Ủy viên, thư ký

 
 

 

 Chi tiết Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 về việc kiện toàn Hội đồng KH&CN tỉnh nhiệm kỳ VIII (Giai đoạn 2016-2020)

 

Thông báo
Công văn số 62/SKHCN-KH ngày 24/01/2022 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học "Phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4"
Thông báo số 61/SKHCN ngày 24/1/2022 V/v Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023
Công văn số 27/SKHCN-CN ngày 13/01/2022 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2021
Công văn số 996/SKHCN-CN ngày 09/12/2021 V/v báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng năm 2021
Công văn số 992/SKHCN-KH ngày 07/12/2021 V/v đề nghị xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau nghiệm thu
Thông báo số 781/SKHCN-TĐC V/v tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng caonăng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Công văn số 766/SKHCN-VP ngày 23/9/2021 V/v tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thông báo số 106/TB-SKHCN ngày 16/9/2021 V/v Thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 226/SKHCN-KHTC ngày 15/4/2021 V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2022
Thông báo số 35/TB-SKHCN ngày 10/3/2021 V/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2022 đối với các Sở ban ngành
Thông báo số 151/SKHCN-KH ngày 15/3/2021 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 31/TB-SKHCN ngày 25/02/2021 v/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2022 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thông báo số 27/TB-SKHCN ngày 18/2/2021 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
Mẫu báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
3659191

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: https://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007