Ngày 21 Tháng 10 Năm 2018 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Văn bản chỉ đạo của Sở
Số hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích Yếu
276/SKHCN-VP 31/05/2016 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn 276/SKHCN-VP ngày 31/05/2016 V/v triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, địa phương
61/KH-SKHCN 24/5/2016 Sở KH&CN Đắk Lắk Kế hoạch 61/KH-SKHCN ngày 24/5/2016 V/v triển khai công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2016
228/SKHCN-VP 29/4/2016 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 228/SKHCN-VP ngày 29/4/2016 V/v triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, địa phương
155/SKHCN-VP 30/03/2016 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 155/SKHCN-VP ngày 30/3/2016 V/v triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, địa phương
81/SKHCN-VP 29/02/2016 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 81/SKHCN-VP ngày 29/02/2016 V/v triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, địa phương
38/SKHCN-VP 26/01/2016 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 38/SKHCN-VP ngày 26/02/2016 V/v triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, địa phương
680/SKHCN-VP 24/12/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn 680/SKHCN-VP ngày 24/12/2015 V/v triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, địa phương
630/SKHCN-VP 09/12/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 630/SKHCN-VP V/v góp ý Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2015
624/SKHCN-VP 04/12/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 624/SKHCN-VP ngày 04/12/2015, V/v triển khai thực hiện các văn bản của trung ương, địa phương
558/SKHCN-VP 30/10/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 558/SKHCN-VP ngày 30/10/2015 V/v triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, địa phương
475/SKHCN-PC 29/9/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo số 475/SKHCN-PC ngày 29/9/2015 V/v triển khai thực hiện văn bản của Trung ương
450/SKHCN-PC 17/9/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 450/SKHCN-PC ngày 17/9/2015 V/v triển khai các văn bản của Trung ương
430/SKHCN-PC 08/9/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo số 430/SKHCN-PC, ngày 08/9/2015 V/v triển khai thực hiện văn bản của Trung ương
407/SKHCN-PC 28/08/2105 Sở KH&CN Đắk Lắk 407/SKHCN-PC ngày 28/08/2015 V/v triển khai thực hiện văn bản của Trung ương
247/SKHCN-PC 16/06/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo số 247/SKHCN-PC ngày 16/06/2015 V/v triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, địa phương
123   so 123 skhcn v/v fhhgh
150/SKHCN-PC 25/04/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 150/SKHCN-PC V/v rà soát và chuẩn hóa thủ tục hành chính
38/KH-SKHCN 13/04/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Kế hoạch số 38/KH-SKHCN ngày 13/4/2015 V/v Triển khai nhiệm vụ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015
09/TB-SKHCN 03/03/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo 09/TB-SKHCN ngày 03/03/2015 V/v tham mưu triển khai văn bản liên quan đến KH&CN
08/TB-SKHCN 03/03/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo 08/TB-SKHCN ngày 03/03/2015 V/v tổ chức lấy ý kiến góp ý về dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)
15/KH-SKHCN 27/02/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk kế hoạch 15/KH-SKHCN ngày 27/02/2015 V/v thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2015
14/KH-SKHCN 27/02/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Kế hoạch 14/KH-SKHCN ngày 27/02/2015 V/v rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2015
24/SKHCN-PC 19/01/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 24/SKHCN-PC ngày 19/01/2015 V/v triển khai các văn bản của trung ương ban hành
23/SKHCN-PC 19/01/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 23/SKHCN-PC ngày 19/01/2015 V/v tham mưu triển khai văn bản liên quan đến lĩnh vực KHCN
186/SKHCN-PC 01/12/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số186/SKHCN-PC ngày 01/12/2014 V/v triển khai các văn bản liên quan đến KH&CN
458/SKHCN-PC 02/10/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 458/SKHCN-PC ngày 02/10/2014 V/v tham mưu triển khai văn bản liên quan đến KH&CN
455/SKHCN-PC 02/10/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 455/SKHCN-PC ngày 02/10/2014 V/v tuyên truyền các văn bản QPPL
452/SKHCN-PC 29/09/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 452/SKHCN-PC, ngày 29/09/2014 V/v Tuyên truyền kế họach cải cách hành chính năm 2014
454/SKHCN-PC 30/09/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo số 454/SKHCN-PC ngày 30/09/2014 V/v thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN
427/SKHCN-PC 19/09/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 427/SKHCN-PC ngày 22/09/2014 V/v triển khai kế hoạch rà soát, hệ thống hóa kỳ đầu văn bản QPPL của HĐND, UBND ban hành
417/SKHCN-PC 17/09/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo số 417/SKHCN-PC ngày 17/09/2014 V/v triển khai các văn bản của Trung ương
406/SKHCN-PC 08/09/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo số 406/SKHCN-PC ngày 08/09/2014, V/v triển khai kỳ 2 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2014
390/SKHCN-PC 28/08/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 390/SKHCN-PC ngày 28/08/2014, V/v hướng dẫn rà soát, bổ sung tài liệu, sách, báo pháp luật, thiết bị PBGDPL mới cho Tủ sách pháp luật quý 03/2014
117/TB-SKHCN 01/08/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo số 117/TB-SKHCN ngày 01/08/2014 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2015
306/SKHCN-PC 14/07/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 306/SKHCN-PC ngày 14/07/2014 V/v triển khai văn bản liên quan đến KH&CN
289/SKHCN-PC 02/07/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 289/SKHCN-PC, ngày 02/07/2014 Về việc triển khai thực hiện thông tư số 12/2014/TT-BKHCN
276/SKHCN-PC 30/06/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 276/SKHCN-PC V/v triển khai các văn bản của Trung ương
268/SKHCN-PC 20/06/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo số 268/SKHCN-PC, ngày 20/06/2014 V/v triển khai văn bản liên quan đến KH&CN
101/TB-SKHCN 17/06/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo số 101/TB-SKHCN ngày 17/06/2014 V/v tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2014 thông qua Bản tin Tư pháp Đắk Lắk
48-TB/CĐCS 17/06/2014 Công đoàn Sở KH&CN Đắk Lắk Phát động thi đua công đoàn - Hướng dẫn đăng ký thi đua - Phân công 06 tổ công đoàn năm 2014
99/TB-SKHCN 13/06/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo số 99/TB-SKHCN ngày 13/06/2014 V/v triển khai thực hiện Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
216/SKHCN-PC 27/05/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn 216/SKHCN-PC ngày 27/05/2014 của Sở KH&CN Đắk Lắk V/v quán triệt Nghị định 34 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền
372/QĐ-SKHCN 09/12/2013 Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk Quyết định số 372/QĐ-SKHCN ngày 09/12/2013 về việc ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và lao động hợp đồng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Thông báo
Thông báo V/v viết thu hoạch các kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW 7, khóa XII của Đảng
Thông báo 139/TB-SKHCN ngày 06/9/2018, V/v kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo 137/TB-SKHCN ngày 31/8/2018, V/v niêm yết và thực hiện 39 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 127/TB-SKHCN ngày 14/8/2018, Đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019
Công văn số 30/TĐC-QLĐL ngày 18/7/2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN; Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN, ngày 15/6/2018 của Bộ KH&CN
Thông báo số 82/TB-SKHCN ngày 11/5/2018 V/v niêm yết và thực hiện 45 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 400/SKHCN-VP ngày 14/6/2018, V/v thực hiện chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 1/9/2017
Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; Ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; V/v Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Kế hoạch số 39/KH-SKHCN ngày 23/3/2018; Triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 15/3/2018 , Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018
Thông báo số 110/SKHCN-KHTC ngày 12/3/2018 của Sở KH&CN V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019
Công văn 314/TĐC-ĐL của Tổng cục TĐC, V/v kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu
Thông báo số 03/TB-SKHCN ngày 03/01/2018; Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2019
Thông báo số 02/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia năm 2019
Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2019
Công văn số 10155/UBND-TH ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk, V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ II
Kế hoạch số 666/SKHCN-KH ngày 27/11/2017 V/v tham gia góp ý kiến Dự thảo 02 văn bản Quy phạm pháp luật năm 2017
Thông báo 160/TB-SKHCN, V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc "Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng đến năm 2025"
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
1649212

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0500.3.952400 - Fax: 0500.3.952900

Email: skhcn@khcn.daklak.gov.vn

Website: skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007