Ngày 17 Tháng 4 Năm 2021 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Văn bản chỉ đạo của Sở
Số hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích Yếu
466/SKHCN-VP 03/8/2020 Sở KH&CN Công văn số 466/SKHCN-VP ngày 03/8/2020 V/v triển khai Công văn số 6743/UBND-KGVX thực hiện cách ly xã hội đối với TP. BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
46-HD/ĐU 16/3/2020 Sở KH&CN Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
71/KH-SKHCN 08/5/2020 Sở KH&CN Kế hoạch 71/KH-SKHCN ngày 08/5/2020 V/v Tổ chức Kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2020
220/SKHCN-VP 16/4/2020 Sở KH&CN Công văn số 220/SKHCN-VP ngày 16/4/2020 V/v triển khai Công văn số 3251 và Công văn số 230 về phòng, chống dịch Covid-19
183/SKHCN-VP 01/4/2020 Sở KH&CN Công văn số 183/SKHCN-VP ngày 01/4/2020 V/v thực hiện công văn số 2761/UBND-KGXV của UBND tỉnh V/v triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/202
180/SKHCN-VP 30/3/2020 Sở KH&CN Công văn số 180/SKHCN-VP ngày 30/3/2020 V/v thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch covid-19
148/SKHCN-VP 19/3/2020 Sở KH&CN Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
68/SKHCN-KHTC 19/02/2020 Sở KH&CN Công văn số 68/SKHCN-KHTC ngày 19/02/2020 V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2021
34/TB-SKHCN 19/3/2020 Sở KH&CN Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
127/SKHCN-VP 13/3/2020 Sở KH&CN Công văn số 127/SKHCN-VP ngày 13/3/2020 V/v đôn đốc thực hiện báo cáo định kỳ
111/SKHCN-VP 10/03/2020 Sở KH&CN Công văn số 111/SKHCN-VP ngày 10/03/2020 V/v tăng cường phòng chống dịch Covid-19
98/SKHCN-VP 02/03/2020 Sở KH&CN Công văn số 98/SKHCN-VP ngày 02/03/2020 V/v triển khai Chỉ thị 10Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19
20-KH/ĐU 25/02/2020 Đảng ủy Sở KH&CN Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 25/02/2020 V/v Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội địa biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng; 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (1940 - 2020)
76/SKHCN-VP 24/02/2020 Sở KH&CN Công văn 76/SKHCN-VP ngày 24/02/2020 V/v tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
06/KH-SKHCN 08/01/2020 Sở KH&CN Kế hoạch 06/KH-SKHCN ngày 08/01/2020; Triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
04/KH-SKHCN 03/1/2020 Sở KH&CN Kế hoạch số 04/KH-SKHCN ngày 03/1/2020; Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
856/SKHCN-VP 26/12/2019 Sở KH&CN Công văn số 856/SKHCN-VP ngày 26/12/2019; V/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020
271/KH-SKHCN 30/12/2019 Sở KH&CN Kế hoạch số 271/KH-SKHCN ngày 30/12/2019; Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
267/KH-SKHCN 26/12/2019 Sở KH&CN Kế hoạch số 267/KH-SKHCN ngày 26/12/2019; Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
266/KH-SKHCN 26/12/2019 Sở KH&CN Kế hoạch số 266/KH-SKHCN ngày 26/12/2019; Kế hoạch Xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
265/KH-SKHCN 26/12/2019 Sở KH&CN Kế hoạch số 265/KH-SKHCN ngày 26/12/2019; Kế hoạch Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
260/KH-SKHCN 19/12/2019 Sở KH&CN Kế hoạch số 260/KH-SKHCN ngày 19/12/2019; Kế hoạch kiểm tra Công tác cải cách hành chính và phân cấp quản lý, hoạt động của các đơn vị trực thuộc năm 2020
54-CV/ĐU 03/12/2019 Đảng ủy Sở KH&CN Công văn số 54-CV/ĐU ngày 03/12/2019, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
666/KL-SKHCN 15/10/2019 Sở KH&CN Đắk Lắk Kết luận số 666/KL-SKHCN ngày 15/10/2019 của Sở KH&CN Đắk Lắk; Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh thiết bị điện, điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
64/KH-SKHCN 09/4/2019 Sở KH&CN Kế hoạch số 64/KH-SKHCN ngày 09/4/2019, Tổ chức cuộc thi "tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
58/KH-SKHCN 01/04/2019 Sở KH&CN Kế hoạch số 58/KH-SKHCN ngày 01/4/2019 Tuyên truyền, phổ biến một số văn bản của Đảng và Nhà nước
34/TB-SKHCN 19/03/2019 Sở KH&CN Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/03/2019, V/v niêm yết và thực hiện 54 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
79/SKHCN-KHTC 21/2/2019 Sở KH&CN Công văn số 79/SKHCN-KHTC ngày 21/02/2019 của Sở KH&CN Đắk Lắk v/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020
29/KH-SKHCN 14/02/2019 Sở KH&CN Kế hoạch số 29/KH-SKHCN ngày 14/02/2019, Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019
185/TB-SKHCN 25/12/2018 Sở KH&CN Thông báo số 185/TB-SKHCN ngày 25/12/2018, Vv nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2019
841/SKHCN-VP 24/12/2018 Sở KH&CN Công văn số 841/SKHCN-VP ngày 24/12/2018, V/v Chương trình công tác tháng 01 năm 2019
824/SKHCN-VP 19/12/2018 Sở KH&CN Công văn số 824/SKHCN-VP ngày 19/12/2018, V/v thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
19/CĐCS 19/11/2018 Công đoàn Sở KH&CN Công văn số 19/CĐCS ngày 19/11/2018, V/v đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân, tập thể tổ chức công đoàn và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2018
284/TB-CĐCS 24/9/2018 Công đoàn Sở KH&CN Thông báo số 284/TB-CĐCS ngày 24/9/2018, triệu tập đoàn viên dự Đại hội Công đoàn cơ sở Sở KH&CN khóa XIII (nhiệm kỳ 2018 - 2023)
58-CV/ĐU 17/9/2018 Đảng ủy Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 58-CV/DU ngày 17/9/2018, V/v viết thu hoạch cá nhân kết quả học tập, quản triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW7, khóa XII của Đảng
Thông báo
Thông báo số 226/SKHCN-KHTC ngày 15/4/2021 V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngan sách KH&CN năm 2022
Thông báo số 35/TB-SKHCN ngày 10/3/2021 V/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2022 đối với các Sở ban ngành
Thông báo số 151/SKHCN-KH ngày 15/3/2021 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 31/TB-SKHCN ngày 25/02/2021 v/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2022 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thông báo số 27/TB-SKHCN ngày 18/2/2021 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
Thông báo số 05/TB-SKHCN ngày 19/01/2021 tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021
Công văn số 873/SKHCN-CNg ngày 25/12/2020 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2020
Mẫu báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Công văn số 94-CV/ĐU ngày 25/11/2020 về Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
Công văn số 687/SKHCN-TĐC ngày 27/10/2020, V/v báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020
Công văn số 466/SKHCN-VP ngày 03/8/2020 V/v triển khai Công văn số 6743/UBND-KGVX thực hiện cách ly xã hội đối với TP. BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
3062012

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007