Ngày 26 Tháng 2 Năm 2020 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Văn bản chỉ đạo của Sở
Số hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích Yếu
76/SKHCN-VP 24/02/2020 Sở KH&CN Công văn 76/SKHCN-VP ngày 24/02/2020 V/v tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
06/KH-SKHCN 08/01/2020 Sở KH&CN Kế hoạch 06/KH-SKHCN ngày 08/01/2020; Triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
04/KH-SKHCN 03/1/2020 Sở KH&CN Kế hoạch số 04/KH-SKHCN ngày 03/1/2020; Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
856/SKHCN-VP 26/12/2019 Sở KH&CN Công văn số 856/SKHCN-VP ngày 26/12/2019; V/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020
271/KH-SKHCN 30/12/2019 Sở KH&CN Kế hoạch số 271/KH-SKHCN ngày 30/12/2019; Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
267/KH-SKHCN 26/12/2019 Sở KH&CN Kế hoạch số 267/KH-SKHCN ngày 26/12/2019; Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
266/KH-SKHCN 26/12/2019 Sở KH&CN Kế hoạch số 266/KH-SKHCN ngày 26/12/2019; Kế hoạch Xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
265/KH-SKHCN 26/12/2019 Sở KH&CN Kế hoạch số 265/KH-SKHCN ngày 26/12/2019; Kế hoạch Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
260/KH-SKHCN 19/12/2019 Sở KH&CN Kế hoạch số 260/KH-SKHCN ngày 19/12/2019; Kế hoạch kiểm tra Công tác cải cách hành chính và phân cấp quản lý, hoạt động của các đơn vị trực thuộc năm 2020
54-CV/ĐU 03/12/2019 Đảng ủy Sở KH&CN Công văn số 54-CV/ĐU ngày 03/12/2019, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
666/KL-SKHCN 15/10/2019 Sở KH&CN Đắk Lắk Kết luận số 666/KL-SKHCN ngày 15/10/2019 của Sở KH&CN Đắk Lắk; Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh thiết bị điện, điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
64/KH-SKHCN 09/4/2019 Sở KH&CN Kế hoạch số 64/KH-SKHCN ngày 09/4/2019, Tổ chức cuộc thi "tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
58/KH-SKHCN 01/04/2019 Sở KH&CN Kế hoạch số 58/KH-SKHCN ngày 01/4/2019 Tuyên truyền, phổ biến một số văn bản của Đảng và Nhà nước
34/TB-SKHCN 19/03/2019 Sở KH&CN Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/03/2019, V/v niêm yết và thực hiện 54 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
79/SKHCN-KHTC 21/2/2019 Sở KH&CN Công văn số 79/SKHCN-KHTC ngày 21/02/2019 của Sở KH&CN Đắk Lắk v/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020
29/KH-SKHCN 14/02/2019 Sở KH&CN Kế hoạch số 29/KH-SKHCN ngày 14/02/2019, Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019
185/TB-SKHCN 25/12/2018 Sở KH&CN Thông báo số 185/TB-SKHCN ngày 25/12/2018, Vv nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2019
841/SKHCN-VP 24/12/2018 Sở KH&CN Công văn số 841/SKHCN-VP ngày 24/12/2018, V/v Chương trình công tác tháng 01 năm 2019
824/SKHCN-VP 19/12/2018 Sở KH&CN Công văn số 824/SKHCN-VP ngày 19/12/2018, V/v thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
19/CĐCS 19/11/2018 Công đoàn Sở KH&CN Công văn số 19/CĐCS ngày 19/11/2018, V/v đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân, tập thể tổ chức công đoàn và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2018
284/TB-CĐCS 24/9/2018 Công đoàn Sở KH&CN Thông báo số 284/TB-CĐCS ngày 24/9/2018, triệu tập đoàn viên dự Đại hội Công đoàn cơ sở Sở KH&CN khóa XIII (nhiệm kỳ 2018 - 2023)
58-CV/ĐU 17/9/2018 Đảng ủy Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 58-CV/DU ngày 17/9/2018, V/v viết thu hoạch cá nhân kết quả học tập, quản triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW7, khóa XII của Đảng
Thông báo
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 25/TB-SKHCN ngày 10/02/2020 V/v Đề xuất nhiệm vụ thuộc "Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Kế hoạch số 1054/KH-UBND ngày 12/02/2020 V/v tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 16/TB-SKHCN ngày 06/02/2020 V/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2021 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Công văn số 148/VSHTT-ĐTTT ngày 30/7/2019 của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ, V/v đăng thông báo tiếp nhận và thực hiện yêu cầu tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ trên Cổng thông tin điện tử
Công văn số 434/SKHCN-CN ngày 25/6/2019 V/v mời tham gia đăng ký xét chọn tôn vinh "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu"
Kế hoạch số 4205/KH-UBND ngày 24/5/2019, Kế hoạch Triển khai các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019
Kế hoạch số 64/KH-SKHCN ngày 09/4/2019, Tổ chức cuộc thi "tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
Công văn số 07/TĐC-QLĐL ngày 08/4/2019 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
Công văn số 144/SKHCN-TĐC ngày 21/3/2019 V/v triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019
Thông báo số 1880/UBND-TH ngày 11/3/2019 v/v tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình "Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp" năm 2019
Thông báo số 24/TB-SKHCN ngày 27/02/2019, Đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2020
Thông báo số 20/TB-SKHCN ngày 12/02/2019 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 23/1/2019, Xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2020 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2309881

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007