Ngày 19 Tháng 1 Năm 2019 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Văn bản chỉ đạo của Sở
Số hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích Yếu
276/SKHCN-VP 31/05/2016 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn 276/SKHCN-VP ngày 31/05/2016 V/v triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, địa phương
61/KH-SKHCN 24/5/2016 Sở KH&CN Đắk Lắk Kế hoạch 61/KH-SKHCN ngày 24/5/2016 V/v triển khai công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2016
228/SKHCN-VP 29/4/2016 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 228/SKHCN-VP ngày 29/4/2016 V/v triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, địa phương
155/SKHCN-VP 30/03/2016 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 155/SKHCN-VP ngày 30/3/2016 V/v triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, địa phương
81/SKHCN-VP 29/02/2016 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 81/SKHCN-VP ngày 29/02/2016 V/v triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, địa phương
38/SKHCN-VP 26/01/2016 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 38/SKHCN-VP ngày 26/02/2016 V/v triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, địa phương
680/SKHCN-VP 24/12/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn 680/SKHCN-VP ngày 24/12/2015 V/v triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, địa phương
630/SKHCN-VP 09/12/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 630/SKHCN-VP V/v góp ý Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2015
624/SKHCN-VP 04/12/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 624/SKHCN-VP ngày 04/12/2015, V/v triển khai thực hiện các văn bản của trung ương, địa phương
558/SKHCN-VP 30/10/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 558/SKHCN-VP ngày 30/10/2015 V/v triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, địa phương
475/SKHCN-PC 29/9/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo số 475/SKHCN-PC ngày 29/9/2015 V/v triển khai thực hiện văn bản của Trung ương
450/SKHCN-PC 17/9/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 450/SKHCN-PC ngày 17/9/2015 V/v triển khai các văn bản của Trung ương
430/SKHCN-PC 08/9/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo số 430/SKHCN-PC, ngày 08/9/2015 V/v triển khai thực hiện văn bản của Trung ương
407/SKHCN-PC 28/08/2105 Sở KH&CN Đắk Lắk 407/SKHCN-PC ngày 28/08/2015 V/v triển khai thực hiện văn bản của Trung ương
247/SKHCN-PC 16/06/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo số 247/SKHCN-PC ngày 16/06/2015 V/v triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, địa phương
123   so 123 skhcn v/v fhhgh
150/SKHCN-PC 25/04/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 150/SKHCN-PC V/v rà soát và chuẩn hóa thủ tục hành chính
38/KH-SKHCN 13/04/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Kế hoạch số 38/KH-SKHCN ngày 13/4/2015 V/v Triển khai nhiệm vụ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015
09/TB-SKHCN 03/03/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo 09/TB-SKHCN ngày 03/03/2015 V/v tham mưu triển khai văn bản liên quan đến KH&CN
08/TB-SKHCN 03/03/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo 08/TB-SKHCN ngày 03/03/2015 V/v tổ chức lấy ý kiến góp ý về dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)
15/KH-SKHCN 27/02/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk kế hoạch 15/KH-SKHCN ngày 27/02/2015 V/v thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2015
14/KH-SKHCN 27/02/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Kế hoạch 14/KH-SKHCN ngày 27/02/2015 V/v rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2015
24/SKHCN-PC 19/01/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 24/SKHCN-PC ngày 19/01/2015 V/v triển khai các văn bản của trung ương ban hành
23/SKHCN-PC 19/01/2015 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 23/SKHCN-PC ngày 19/01/2015 V/v tham mưu triển khai văn bản liên quan đến lĩnh vực KHCN
186/SKHCN-PC 01/12/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số186/SKHCN-PC ngày 01/12/2014 V/v triển khai các văn bản liên quan đến KH&CN
458/SKHCN-PC 02/10/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 458/SKHCN-PC ngày 02/10/2014 V/v tham mưu triển khai văn bản liên quan đến KH&CN
455/SKHCN-PC 02/10/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 455/SKHCN-PC ngày 02/10/2014 V/v tuyên truyền các văn bản QPPL
452/SKHCN-PC 29/09/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 452/SKHCN-PC, ngày 29/09/2014 V/v Tuyên truyền kế họach cải cách hành chính năm 2014
454/SKHCN-PC 30/09/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo số 454/SKHCN-PC ngày 30/09/2014 V/v thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN
427/SKHCN-PC 19/09/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 427/SKHCN-PC ngày 22/09/2014 V/v triển khai kế hoạch rà soát, hệ thống hóa kỳ đầu văn bản QPPL của HĐND, UBND ban hành
417/SKHCN-PC 17/09/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo số 417/SKHCN-PC ngày 17/09/2014 V/v triển khai các văn bản của Trung ương
406/SKHCN-PC 08/09/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo số 406/SKHCN-PC ngày 08/09/2014, V/v triển khai kỳ 2 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2014
390/SKHCN-PC 28/08/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 390/SKHCN-PC ngày 28/08/2014, V/v hướng dẫn rà soát, bổ sung tài liệu, sách, báo pháp luật, thiết bị PBGDPL mới cho Tủ sách pháp luật quý 03/2014
117/TB-SKHCN 01/08/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo số 117/TB-SKHCN ngày 01/08/2014 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2015
306/SKHCN-PC 14/07/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 306/SKHCN-PC ngày 14/07/2014 V/v triển khai văn bản liên quan đến KH&CN
289/SKHCN-PC 02/07/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 289/SKHCN-PC, ngày 02/07/2014 Về việc triển khai thực hiện thông tư số 12/2014/TT-BKHCN
276/SKHCN-PC 30/06/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn số 276/SKHCN-PC V/v triển khai các văn bản của Trung ương
268/SKHCN-PC 20/06/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo số 268/SKHCN-PC, ngày 20/06/2014 V/v triển khai văn bản liên quan đến KH&CN
101/TB-SKHCN 17/06/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo số 101/TB-SKHCN ngày 17/06/2014 V/v tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2014 thông qua Bản tin Tư pháp Đắk Lắk
48-TB/CĐCS 17/06/2014 Công đoàn Sở KH&CN Đắk Lắk Phát động thi đua công đoàn - Hướng dẫn đăng ký thi đua - Phân công 06 tổ công đoàn năm 2014
99/TB-SKHCN 13/06/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Thông báo số 99/TB-SKHCN ngày 13/06/2014 V/v triển khai thực hiện Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
216/SKHCN-PC 27/05/2014 Sở KH&CN Đắk Lắk Công văn 216/SKHCN-PC ngày 27/05/2014 của Sở KH&CN Đắk Lắk V/v quán triệt Nghị định 34 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền
372/QĐ-SKHCN 09/12/2013 Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk Quyết định số 372/QĐ-SKHCN ngày 09/12/2013 về việc ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và lao động hợp đồng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007