Ngày 23 Tháng 8 Năm 2019 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

 


Quyết định số 236/QĐ-SKHCN ngày 24/9/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk về việc Quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (viết tắt là Chi cục), có chức năng thực hiện các dịch vụ thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Chi cục, chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Thực hiện dịch vụ công về kiểm định và hiệu chuẩn các loại phương tiện đo lường phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của các tổ chức, các nhân theo quy định.

b) Phân tích, thử nghiệm, giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

c) Thực hiện dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định;

d) Thực hiện các hoạt động tư vấn chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, tư vấn về sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, hàng hóa, tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định;

đ) Hỗ trợ các nghiệp vụ kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với các cơ quan chức năng;

e) Thực hiện các dịch vụ đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho các tổ chức, cá nhân;

g) Liên doanh, liên kết sản xuất, bảo trì, sữa chữa, chế tạo, lắp đặt, cung cấp trang thiết bị đo lường theo quy định của pháp luật;

h) Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định của pháp luật;

i) Quản lý, liên kết chuẩn công tác với chuẩn chính, chuẩn quốc gia; đảm bảo độ chính xác, tính pháp lý các loại chuẩn, phương tiện đo lường của đơn vị;

k) Thực hiện việc thu, nộp, quản lý, chi phí liên quan đến dịch vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật;

l) Thực hiện công tác quản lý nhân sự, chế độ, chính sách có liên quan đến cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong đơn vị;

m) Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

n) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động của Trung tâm với Chi cục, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan theo quy định;

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

3. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm gồm có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc, các viên chức và hợp đồng lao động thuộc 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

b) Phòng Kỹ thuật - Dịch vụ;

c) Phòng Thử nghiệm.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng, Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo đề nghị của Chi cục Trưởng và theo quy định hiện hành.

Trung tâm xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ ủa Trung tâm tham mưu Chi cục trình Giám đốc Sở phê duyệt.

Thông báo
Công văn số 148/VSHTT-ĐTTT ngày 30/7/2019 của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ, V/v đăng thông báo tiếp nhận và thực hiện yêu cầu tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ trên Cổng thông tin điện tử
Mẫu báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (hoặc 9001:2015) năm 2019
Công văn số 434/SKHCN-CN ngày 25/6/2019 V/v mời tham gia đăng ký xét chọn tôn vinh "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu"
Kế hoạch số 4205/KH-UBND ngày 24/5/2019, Kế hoạch Triển khai các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019
Kế hoạch số 64/KH-SKHCN ngày 09/4/2019, Tổ chức cuộc thi "tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
Công văn số 07/TĐC-QLĐL ngày 08/4/2019 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
Công văn số 144/SKHCN-TĐC ngày 21/3/2019 V/v triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019
Thông báo số 1880/UBND-TH ngày 11/3/2019 v/v tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình "Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp" năm 2019
Thông báo số 24/TB-SKHCN ngày 27/02/2019, Đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2020
Công văn số 79/SKHCN-KHTC ngày 21/02/2019 của Sở KH&CN Đắk Lắk v/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020
Thông báo số 20/TB-SKHCN ngày 12/02/2019 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 23/1/2019, Xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2020 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2150183

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007