Ngày 26 Tháng 10 Năm 2020 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ
TP.HCM dẫn đầu cả nước về đơn đăng ký sở hữu công nghiệp
09:17 20/08/2020

TP.HCM là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, tuy nhiên lại xếp thứ hai sau Hà Nội về số lượng đơn đăng ký sáng chế.

 

Tỷ lệ nộp đơn đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp trong giai đoạn 2011-2019

 

Theo số liệu thống kê từ Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ KH&CN, trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận và công bố 299.442 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các đối tượng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu có chủ đơn là chủ thể Việt Nam.

 

Trong đó, chủ yếu là đơn nhãn hiệu với 278.144 đơn (chiếm 92,9%), 14.084 đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (chiếm 4,7%), 4.705 đơn đăng ký sáng chế (chiếm 1,57%) và giải pháp hữu ích là 2.509 đơn (chiếm 0,83%).

 

TP.HCM là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp với 117.943 đơn (chiếm 39,4%), đứng thứ hai là Hà Nội với 92.110 đơn (chiếm 30,8%). Ngoài ra, danh sách 10 tỉnh, thành phố có lượng đơn đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp nhiều nhất còn có sự xuất hiện của hầu hết các tỉnh,thành phố kinh tế năng động của Việt Nam như Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng…

 

Biểu đồ 10 tỉnh/thành phố có lượng đơn đăng ký SHCN nhiều nhất tại Việt Nam

 

Về tình hình đăng ký sáng chế, giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2019, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng đơn đăng ký sáng chế với 2.098 đơn, đứng thứ hai là TP.HCM với 1.301 đơn.

 

Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng là ba địa phương có số lượng đơn đăng ký giải pháp hữu ích nhiều nhất trong cả nước với tổng số 1.959 đơn, chiếm 78% tổng số đơn đăng ký giải pháp hữu ích của các chủ đơn Việt Nam.

 

Biểu đồ 10 tỉnh/thành phố có lượng đơn đăng ký sáng chế nhiều nhất trong giai đoạn 2011-2019

 

Về số lượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, TP.HCM là địa phương có số lượng đơn đăng ký nhiều nhất với 6.051 đơn, tiếp theo lần lượt là Hà Nội và Bình Dương với 3.411 và 629 đơn trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2019.

 

Nhãn hiệu là đối tượng sở hữu công nghiệp được nộp đơn nhiều nhất, chiếm xấp xỉ 93% tổng số đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. TP.HCM và Hà Nội tiếp tục là hai địa phương dẫn đầu trong việc đăng ký xác lập quyền đối với nhãn hiệu. Tuy nhiên khoảng cách về số lượng đơn nhãn hiệu của các tỉnh/thành phố khác so với thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã dần thu hẹp hơn so với các đối tượng sở hữu công nghiệp khác là kiểu dáng công nghiệp, sáng chế và giải pháp hữu ích trong những năm gần đây.

 

Về số văn bằng đã được cấp, Hà Nội và TP.HCM cũng là hai địa phương có số lượng bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích nhiều nhất cả nước, với lần lượt là 910 và 406 văn bằng, chiếm khoảng 74% tổng số bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích của cả nước.

 

Theo Cục Sở hữu trí tuệ, qua số liệu thống kê, có thể thấy rằng tốc độ tăng trưởng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp của đa số các tỉnh/thành phố trong cả nước còn khá chậm, đặc biệt là đối với sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp.

 

Số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp chủ yếu tập trung ở TP.HCM và Hà Nội, điều này có thể lý giải, vì đây là hai trung tâm kinh tế, văn hóa chính trị lớn nhất cả nước, tập trung rất nhiều doanh nghiệp lớn, trường đại học và viện nghiên cứu.

 

Tuy nhiên, nhìn vào thực trạng đăng ký sở hữu công nghiệp của các tỉnh/thành phố trong những năm gần đây, chúng ta cũng nhận thấy cần phải có các biện pháp thúc đẩy hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho các địa phương có số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp còn khiêm tốn, góp phần gia tăng số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp từ các khu vực này.

 

Theo Khampha.vn

Các tin khác

Hệ thống khai thác dữ liệu sáng chế Hội nghị tập huấn về đăng ký bảo hộ và khai thác nhãn hiệu Hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ Viện Khoa học sở hữu trí tuệ kỷ niệm 13 năm thành lập và ra mắt nền tảng IPPLATFORM Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 Tập huấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đặc sản địa phương Cục Sở hữu trí tuệ: 6 tháng đầu năm xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tăng gần 67% 4 nguyên tắc bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ Hệ thống SHTT cần đặt trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch Nhóm Công tác về Hợp tác sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC) nhiệm kỳ 2019-2021
Thông báo
Mẫu báo cáo hoạt động Điểm thông tin khoa học và công nghệ năm 2020
Công văn số 466/SKHCN-VP ngày 03/8/2020 V/v triển khai Công văn số 6743/UBND-KGVX thực hiện cách ly xã hội đối với TP. BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2584896

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007