Ngày 16 Tháng 4 Năm 2021 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Danh sách các tổ chức KH&CN

 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 

 

STT

Tên tổ chức

Địa chỉ

Số điện thoại

I

Khối các tổ chức KH&CN công lập

 

 

1

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

256A Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

02623.950689

2

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

10 Nguyễn Hữu Thấu, Phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

02623.927999

3

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN

256A Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

02623.954193

4

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

38 Nguyễn Chí Thanh, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

0913.471256

5

Viên Công nghệ Sinh học và Môi trường (Đại học Tây Nguyên)

567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

0905.426524

02623.785785

6

Trung tâm Nghiên cứu và Quan trắc Môi trường Nông nghiệp Miền Trung và Tây Nguyên

Thôn 10, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

0905778755

02623.832866

7

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê EaKmát

53 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

0949.433737 

II

Khối các tổ chức KH&CN ngoài công lập

 

 

8

Trung tâm Môi trường PNE

11A Nguyễn Tri Phương, P.Thống Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

02626.288111

9

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ KH&CN tỉnh Đắk Lắk

103 Phan Chu Trinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

02623.816951

10

Trung tâm Ứng dụng KH&CN Hướng nghiệp Thành Nhân

119/8 Nguyễn Văn Cừ, P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

02623.846162

11

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Vinature

70A Amí Đoan, P.Tân Lập, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

02623.543939

12

Viện Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Tây Nguyên

Số 16 - Trần Hữu Trang -Tp. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

0914.032103

13

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Nấm

46 Phùng Hưng, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0823.451879

14

Chi nhánh Viện Y học bản địa Việt Nam - Khu vực Tây Nguyên

293, Hoàng Diệu, P.Thống Nhất Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

0913.435061

III

Doanh nghiệp KH&CN

 

 

15

Công ty TNHH Viết Hiền

167 Hùng Vương, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

16

Công ty TNHH SX-TM-DV-Xuất nhập khẩu Đăng Phong

Cụm công nghiệp Tân An 1, P.Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

17

Công ty TNHH Ca cao Nam Trường Sơn

107 Tân Tiến, Huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

 

18

Công ty TNHH Xuân Hòa

Lô C2 – KCN Tân An 1, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

19

Công ty TNHH SX và DV Đắc Hải

Khu công nghiệp Tân An 1, P.Tân An,Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

20

Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Trung Hà - Dak Lak

Km 09, Quốc lộ 14, xã Ea Tu, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

 

 

Thông báo
Thông báo số 226/SKHCN-KHTC ngày 15/4/2021 V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngan sách KH&CN năm 2022
Thông báo số 35/TB-SKHCN ngày 10/3/2021 V/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2022 đối với các Sở ban ngành
Thông báo số 151/SKHCN-KH ngày 15/3/2021 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 31/TB-SKHCN ngày 25/02/2021 v/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2022 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thông báo số 27/TB-SKHCN ngày 18/2/2021 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
Thông báo số 05/TB-SKHCN ngày 19/01/2021 tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021
Công văn số 873/SKHCN-CNg ngày 25/12/2020 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2020
Mẫu báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Công văn số 94-CV/ĐU ngày 25/11/2020 về Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
Công văn số 687/SKHCN-TĐC ngày 27/10/2020, V/v báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020
Công văn số 466/SKHCN-VP ngày 03/8/2020 V/v triển khai Công văn số 6743/UBND-KGVX thực hiện cách ly xã hội đối với TP. BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
3061849

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007