Ngày 6 Tháng 4 Năm 2020 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Bản tin địa phương
Hội nghị đánh giá 4 năm hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ VIII (2016-2020)
02:04 09/08/2019

Sáng 09/8, tại UBND tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị đánh giá 4 năm hoạt động KH&CN nhiệm kỳ VIII (Giai đoạn 2016-2020) và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh. Cùng tham dự Hội nghị có TS. Đinh Khắc Tuấn - Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng KH&CN tỉnh, 30 thành viên Hội đồng và Ban Thư ký của Hội đồng KH&CN tỉnh nhiệm kỳ VIII và đại diện sở, ngành liên quan.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đại diện thường trực Hội đồng KH&CN báo cáo kết quả hoạt động KH&CN trong 4 năm qua (giai đoạn 2016-2019), đã được triển khai bám sát Nghị quyết số 175/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 của HĐND tỉnh về phát triển KH&CN tỉnh giai đoạn 2016-2020, góp phần quan trọng trong việc ổn đinh và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống nhân dân. Với một số kết quả sau:

 

Hội đồng KH&CN và các Ban chủ nhiệm Chương trình tập trung nhiệm vụ triển khai việc xây dựng các kế hoạch và tham mưu tổ chức các Hội đồng tư vấn tuyển chọn các nhiệm vụ KH&CN và tham dự một số Hội nghị về Chương trình khởi nghiệp cho tỉnh giai đoạn 2017-2020 và phối hợp tổ chức một số Hội thảo Khoa học cùng các Viện Trường. Xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị Quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; tham mưu xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường thực hiện cuộc các mạng công nghiệp 4.0 trên địa bàn toàn tỉnh; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030;

 

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN của Hội đồng KH&CN tỉnh trong giai đoạn 2016–2019: Hội đồng đã trình UBND tỉnh đặt hàng Bộ KH&CN 39 nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, đến nay có 24 nhiệm vụ đã được phê duyệt (trong đó 10 Dự án Nông thôn miền núi (NTMN); 3 Dự án sản xuất thử nghiệm, 4 Đề tài nghiên cứu độc lập, 2 nhiệm vụ Chương trình Quỹ gen; 2 nhiệm vụ cấp thiết địa phương, 1 Dự án mở rộng phạm vi chỉ dẫn địa lý cho cà phê Buôn Ma Thuột).  Với tổng kinh phí phê duyệt các nhiệm vụ nêu trên hơn 220 tỷ đồng. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, Hội đồng đã nghiệm thu 33 đề tài, hiện đang triển khai 32 đề tài, dự án, trong đó 31 đề tài chuyển tiếp từ những năm trước sang năm 2019 và 18 đề tài mở mới trong năm 2019 thuộc 7 Chương trình KH&CN: (1) Chương trình Khoa học xã hội - nhân văn, giáo dục và đào tạo; (2) Chương trình Y dược và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; (3) Chương trình Hỗ trợ nông nghiệp và phát triển nông thôn; (4) Chương trình Ứng dụng Công nghệ sinh học, bảo tồn và phát triển nguồn gen; (5) Chương trình Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa; (6) Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; (7) Chương trình Ứng phó biến đổi khí hậu.

 

TS. Đinh Khắc Tuấn - Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng KH&CN tỉnh phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Đinh Khắc Tuấn - Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng KH&CN tỉnh đánh giá những kết quả thực hiện trong 4 năm qua, đã bám sát kế hoạch đề ra và cơ bản đáp ứng được 7 chương trình KH&CN trong Nghị quyết số 175/2015/NQ-HĐND. Thảo luận tại hội nghị, các thành viên của Hội đồng KH&CN đã nêu lên những mặt đạt được cũng như những mặt còn hạn chế của Hội đồng KH&CN tỉnh trong trong giai đoạn 2016-2019 và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả vào năm 2020 khi kết thúc nhiệm kỳ VIII.

 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng KH&CN tỉnh thời gian tới, cần tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí của Nghị quyết số 175/2015/NQ-HĐND; cơ chế khuyến khích thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; Giao Sở KH&CN sớm hoàn thiện các quy trình, thủ tục để đưa Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh hoạt động có hiệu quả; xem xét cải tiến chương trình hội nghị, học tập kinh nghiệp của các địa phương để nâng cao hoạt động KH&CN,…

 

Cát Lâm

Các tin khác

UBND thành phố Buôn Ma Thuột triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2019 Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Hoàn thiện quy trình công nghệ chế biến cà phê ướt, sấy cà phê quả tươi quy mô nông hộ” Đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019 Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Hội đồng khoa học đánh giá đề tài không sử dụng NSNN "Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm gạch không nung tự khóa từ đất đồi tại tỉnh Đắk Lắk" Tập huấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đặc sản địa phương Tập huấn sử dụng chữ ký số cho công chức, viên chức phụ trách triển khai chữ ký số tại các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk Cục Sở hữu trí tuệ: 6 tháng đầu năm xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tăng gần 67% Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã tỉnh lần thứ 8, khóa V
Thông báo
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Công văn số 127/SKHCN-VP ngày 13/3/2020 V/v đôn đốc thực hiện báo cáo định kỳ
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 25/TB-SKHCN ngày 10/02/2020 V/v Đề xuất nhiệm vụ thuộc "Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Kế hoạch số 1054/KH-UBND ngày 12/02/2020 V/v tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 16/TB-SKHCN ngày 06/02/2020 V/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2021 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Công văn số 148/VSHTT-ĐTTT ngày 30/7/2019 của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ, V/v đăng thông báo tiếp nhận và thực hiện yêu cầu tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ trên Cổng thông tin điện tử
Công văn số 434/SKHCN-CN ngày 25/6/2019 V/v mời tham gia đăng ký xét chọn tôn vinh "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu"
Kế hoạch số 4205/KH-UBND ngày 24/5/2019, Kế hoạch Triển khai các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019
Kế hoạch số 64/KH-SKHCN ngày 09/4/2019, Tổ chức cuộc thi "tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
Công văn số 07/TĐC-QLĐL ngày 08/4/2019 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông báo số 24/TB-SKHCN ngày 27/02/2019, Đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2020
Thông báo số 20/TB-SKHCN ngày 12/02/2019 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 23/1/2019, Xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2020 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2345547

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007