Ngày 3 Tháng 4 Năm 2020 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Bản tin địa phương
Qúy 4 năm 2020 đảm bảo 100% văn bản điện tử gửi, nhận trên phần mềm theo danh mục được quy định
09:13 24/03/2020

Chiều 23/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc ứng dụng phần mềm gửi, nhận và xử lý văn bản không mật trên mạng Internet tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Hội nghị đã công bố Quyết định số 1945-QĐ/TU ngày 18-3-2020 của Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai phần mềm gửi, nhận và xử lý văn bản có nội dung không mật trên Internet (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 05). Theo đó, Ban Chỉ đạo 05 gồm 28 đồng chí; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn làm Trưởng ban.

 

Ban Chỉ đạo 05 có nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn, triển khai thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc ứng dụng phần mềm xử lý văn bản trên Internet tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh. Các thành viên của Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả triển khai, hiệu quả ứng dụng phần mềm và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo quy định tại các cơ quan, đơn vị. Văn phòng Tỉnh ủy là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; giúp Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, tập huấn sử dụng và tổng hợp, báo cáo tiến độ, tình hình ứng dụng phần mềm tại các cơ quan, đơn vị…

 

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải thông qua thành lập Ban Chỉ đạo triển khai phần mềm gửi, nhận và xử lý văn bản có nội dung không mật trên Internet

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu và nghiên cứu, thảo luận kế hoạch triển khai phần mềm gửi, nhận và xử lý văn bản không mật trên mạng Internet tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Trong đó, trước hết thống nhất thực hiện đến cấp huyện trước, có lộ trình nhất định, hợp lý, nhất thiết đến tháng 10-2020 cơ bản thông suốt từ tỉnh đến huyện đối với những văn bản có nội dung không mật. Một số nhiệm vụ cụ thể cần triển khai ngay như: Cài đặt, vận hành, khai thác phần mềm tại Trung tâm dữ liệu của Tỉnh ủy; khai báo người dùng, phân quyền cập nhật, khai thác; thông báo tài khoản, mật khẩu truy cập mặc định cho người sử dụng truy cập, khai thác phần mềm; tổ chức tập huấn khai thác, sử dụng, quản trị, vận hành phần mềm; kết nối liên thông vào trục văn bản của tỉnh…

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn yêu cầu thời gian tới, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần quán triệt đầy đủ nội dung của Kế hoạch đến cán bộ, công chức, viên chức và triển khai thực hiện có hiệu quả việc áp dụng phần mềm để gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử của cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch triển khai đến các đảng ủy xã, phường, thị trấn và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy triển khai phần mềm đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung và tiến độ. Bên cạnh đó rà soát, bố trí máy tính kết nối mạng thông tin diện rộng của Đảng, mạng Internet hợp lý để sử dụng phần mềm; phân công cán bộ phụ trách công nghệ thông tin để quản trị, triển khai phần mềm của cơ quan, đơn vị mình...

 

Phòng Cơ yếu – Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy vận hành hệ thống máy chủ

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quy định về gửi, nhận và xử lý văn bản thường trên mạng Internet; danh mục văn bản chỉ gửi bản điện tử (có ký số) không gửi kèm bản giấy; tổ chức tập huấn, hướng dẫn, triển khai phần mềm cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra theo lộ trình đến tháng 10-2020 đảm bảo 100% văn bản điện tử gửi, nhận trên phần mềm theo danh mục được quy định.

 

Theo Daklak.gov.vn

Các tin khác

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp lấy ý kiến về Đề án phát triển du lịch sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk Đoàn công tác của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid–19 làm việc với tỉnh Công bố kết quả kiểm tra thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử Đắk Lắk thông báo số điện thoại đường dây nóng trong tiếp nhận và xử lý nội dung liên quan đến dịch Covid-19 UBND tỉnh họp góp ý Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2021-2025 định hướng đến năm 2030 Họp sơ kết tình hình thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2020” năm 2019 Giảm 50% cước tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích Công bố kết quả và Trao giải Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2020 Ra mắt Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Lắk Khát vọng Buôn Ma Thuột
Thông báo
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Công văn số 127/SKHCN-VP ngày 13/3/2020 V/v đôn đốc thực hiện báo cáo định kỳ
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 25/TB-SKHCN ngày 10/02/2020 V/v Đề xuất nhiệm vụ thuộc "Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Kế hoạch số 1054/KH-UBND ngày 12/02/2020 V/v tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 16/TB-SKHCN ngày 06/02/2020 V/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2021 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Công văn số 148/VSHTT-ĐTTT ngày 30/7/2019 của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ, V/v đăng thông báo tiếp nhận và thực hiện yêu cầu tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ trên Cổng thông tin điện tử
Công văn số 434/SKHCN-CN ngày 25/6/2019 V/v mời tham gia đăng ký xét chọn tôn vinh "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu"
Kế hoạch số 4205/KH-UBND ngày 24/5/2019, Kế hoạch Triển khai các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019
Kế hoạch số 64/KH-SKHCN ngày 09/4/2019, Tổ chức cuộc thi "tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
Công văn số 07/TĐC-QLĐL ngày 08/4/2019 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông báo số 24/TB-SKHCN ngày 27/02/2019, Đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2020
Thông báo số 20/TB-SKHCN ngày 12/02/2019 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 23/1/2019, Xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2020 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2342679

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007