Ngày 1 Tháng 3 Năm 2021 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Bản tin địa phương
Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
02:06 13/01/2021

Sáng ngày 13/01, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.


Tham dự Lễ bế giảng có ông Bạch Văn Mạnh - Giám đốc Sở Nội vụ; bà Trần Thị Xuyến - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh và 132 học viên là công chức, viên chức cấp trưởng phòng, phó trưởng phòng hoặc tương đương; công chức, viên chức đã được phê duyệt quy hoạch lãnh đạo cấp phòng các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Các đại biểu và học viên tham dự Lễ bế giảng


Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng được khai giảng ngày 06/10/2020. Sau gần 1 tháng học tập, nghiên cứu các nội dung thuộc chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng được ban hành theo Quyết định số 1151/QĐ-BNV ngày 31/12/2019 của Bộ Nội vụ với 03 phần: Kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng; Báo cáo kinh nghiệm thực tế và Viết tiểu luận cuối khóa. Các học viên đã được cập nhật nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực qua 09 chuyên đề kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng; 05 chuyên đề báo cáo và viết 01 tiểu luận.

 

Trao chứng chỉ hoàn thành Lớp bồi dưỡng cho các học viên

 

Kết thúc Lớp bồi dưỡng, 132/132 học viên được Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cấp chứng chỉ hoàn thành Lớp bồi dưỡng, gồm: xếp loại giỏi: 04 học viên, chiếm 3,05%; xếp loại khá: 127 học viên, chiếm 96,2% và xếp loại trung bình: 01 học viên, chiếm 0,75%.

 

Ông Bạch Văn Mạnh - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Lễ bế giảng

 

Phát biểu tại Lễ bế giảng, ông Bạch Văn Mạnh – Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh lớp bồi dưỡng đã cập nhật, bổ sung cho các học viên những kiến thức, kỹ năng, lãnh đạo, quản lý điều hành gắn với chức danh lãnh đạo cấp phòng; tăng cường năng lực lãnh đạo, quản lý, tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ông cũng mong muốn rằng với những kiến thức đã thu được qua lớp bồi dưỡng cùng với năng lực thực tiễn của bản thân, các học viên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Trao giấy khen cho 13 học viên đạt thành tích trong học tập và công tác lớp

 

Nhân dịp này, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tặng giấy khen cho 13 học viên đạt thành tích trong học tập và công tác lớp.


Thanh Minh

Các tin khác

Hội đồng khoa học và công nghệ nghiệm thu dự án: “Tạo lập nhãn hiệu chứng nhận gà thịt Ea Kar” Năm 2020, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 30.000 người UBND tỉnh họp báo định kỳ tháng 12 năm 2020 Cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử: Tạo thuận lợi tối đa cho người dân Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 UBND tỉnh thông qua các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa IX TP. Buôn Ma Thuột: Thực trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt ở vùng ngoại ô Lãnh đạo tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện chương trình, dự án năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của DN nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2014-2020 Hội nghị Tổng kết hoạt động Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh nhiệm kỳ VIII (giai đoạn 2016-2020)
Thông báo
Thông báo số 31/TB-SKHCN ngày 25/02/2021 v/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2022 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thông báo số 27/TB-SKHCN ngày 18/2/2021 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
Thông báo số 05/TB-SKHCN ngày 19/01/2021 tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021
Công văn số 873/SKHCN-CNg ngày 25/12/2020 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2020
Mẫu báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Công văn số 94-CV/ĐU ngày 25/11/2020 về Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
Công văn số 687/SKHCN-TĐC ngày 27/10/2020, V/v báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020
Công văn số 466/SKHCN-VP ngày 03/8/2020 V/v triển khai Công văn số 6743/UBND-KGVX thực hiện cách ly xã hội đối với TP. BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2872090

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007