Ngày 20 Tháng 9 Năm 2020 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Bản tin địa phương
Krông Pắc tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới
10:48 10/02/2020

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Krông Pắc đã và đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm huy động mọi nguồn lực, phấn đấu đạt mục tiêu trở thành huyện NTM trong thời gian sớm nhất có thể.

 

Người dân thôn 4, xã Hòa An (huyện Krông Pắc ) tự nguyện hiến đất, phá bỏ hàng rào để mở rộng đường trục thôn.

 

Về đích NTM từ năm 2015, xã Ea Kly đứng thứ 3 toàn tỉnh và đứng đầu huyện Krông Pắc về tốc độ thực hiện xây dựng NTM.

 

Ông Nguyễn Văn Nam, Bí thư Đảng ủy xã Ea Kly cho biết, để đạt được kết quả trên, Đảng ủy, HĐND xã đã ban hành Nghị quyết, UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM một cách cụ thể. Đồng thời thành lập Ban quản lý các Chương trình MTQG và Ban phát triển tại các thôn, buôn để triển khai thực hiện xây dựng NTM. Xã đã tranh thủ nguồn lực từ cấp trên bố trí và vận động nhân dân đóng góp để hỗ trợ các thôn, buôn thực hiện những tiêu chí như: giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa.

 

Đặc biệt, để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xã đã triển khai xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình như mô hình trồng cây vải thiều, chăn nuôi gia súc, gia cầm... Nhờ đó, đến nay xã Ea Kly có 32/32 km đường xã và đường trung tâm xã đến huyện, 42/49 km đường trục chính thôn buôn, 67/122,6 km đường ngõ xóm và 36/44,5 km đường nội đồng được nhựa hóa, bê tông hóa và cứng hóa; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 99,8%; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 93%; cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,74%.

 

Ngoài ra, trong những năm qua UBND xã đã huy động nhân dân đầu tư xây dựng được 42,4 km đường điện chiếu sáng tại các tuyến đường ở thôn, buôn. Để xây dựng được các công trình phúc lợi nói trên, ngoài nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên, từ năm 2011 đến nay xã đã vận động nhân dân đóng góp hơn 19 tỷ đồng và hơn 2.500 ngày công.

 

Nếu như năm 2010, trong số 15 xã của huyện Krông Pắc chỉ có duy nhất 1 xã đạt 10 tiêu chí xây dựng NTM thì đến nay đã có 10 xã đạt 19 tiêu chí, với 242 tiêu chí đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn (227 tiêu chí đạt chuẩn, 15 tiêu chí tiêu chí cơ bản đạt); có 3 xã đạt 10 - 14 tiêu chí (xã Vụ Bổn, Ea Hiu và Ea Uy); 1 xã đạt 5 tiêu chí (xã Ea Yiêng); không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí; bình quân đạt 16,13 tiêu chí/xã.

 
“Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 16-4-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cuối năm 2019, huyện đã đạt mục tiêu có 10 xã đạt 19 tiêu chí về xây dựng NTM, sớm hơn kế hoạch đề ra (năm 2020). Tuy nhiên để đạt huyện NTM, huyện đã điều chỉnh Nghị quyết đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII do còn một xã mới đạt được 5 tiêu chí”.
 
Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến

 

Theo số liệu thống kê từ Phòng NN-PTNT huyện Krông Pắc, trong giai đoạn 2011 - 2019, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện đã huy động và thực hiện được hơn 5.752 tỷ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp là 218,83 tỷ đồng, nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác là 383,69 tỷ đồng, vốn tín dụng 4.532 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 46 tỷ đồng và đặc biệt là vốn huy động từ người dân và cộng đồng được 572 tỷ đồng.

 

Ông Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc chia sẻ, để tập trung xây dựng NTM, huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, phát huy sự chủ động, tích cực tham gia của người dân và sự quan tâm của toàn xã hội, huyện còn tập trung thực hiện các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn. Huyện đã đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 16-4-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phấn đấu xây dựng huyện Krông Pắc đạt Chuẩn huyện NTM năm 2020 bằng cách lồng ghép các nguồn lực đầu tư cho chương trình.

 

Đồng thời huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực xã hội, nội lực của địa phương, phát huy sức dân để chăm lo cuộc sống của nhân dân. Bên cạnh đó, huyện còn huy động sự tham gia của doanh nghiệp và sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Trong phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện luôn xác định việc đầu tiên là tập trung đầu tư nguồn lực cho xây dựng NTM, ưu tiên các xã khó khăn, xã đông đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Theo Báo Đắk Lắk

Các tin khác

Họp Tổ công tác số 1 theo dõi, chỉ đạo Đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường gặp mặt đối thoại với doanh nghiệp UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2020 Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk gặp mặt đại diện văn nghệ sĩ, trí thức và báo giới đầu Xuân Canh Tý năm 2020 Đắk Lắk kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2020) Sân bay Buôn Ma Thuột sẵn sàng ứng phó dịch bệnh do vi rút Corona Đắk Lắk cấp hơn 800 tấn gạo hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Canh Tý 2020 Sở Khoa học và Công nghệ thăm và tặng quà tết Buôn kết nghĩa Ê Căm Hội nghị “Công chức, viên chức và người lao động năm 2020” Hội nghị “Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020”
Thông báo
Mẫu báo cáo hoạt động Điểm thông tin khoa học và công nghệ năm 2020
Công văn số 466/SKHCN-VP ngày 03/8/2020 V/v triển khai Công văn số 6743/UBND-KGVX thực hiện cách ly xã hội đối với TP. BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2549118

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007