Ngày 17 Tháng 2 Năm 2020 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Bản tin địa phương
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ
02:39 10/09/2019

Sáng ngày 10/9, Đoàn kiểm tra 1798 về kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

 

Toàn cảnh Đoàn kiểm tra làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ

 

Đoàn kiểm tra xem xét, đánh giá các nội dung như: Việc cập nhật thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định; niêm yết công khai TTHC; việc tham mưu ban hành các văn bản quy định theo chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kết quả thực hiện tự chủ tại cơ quan, đơn vị; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; kiểm tra ngẫu nhiên việc giải quyết một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị…

 

Ông Hoàng Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi kiểm tra

 

Theo báo cáo của Sở KH&CN với Đoàn kiểm tra, từ tháng 01/2018 đến 30/6/2019 công tác cải cách hành chính tại Sở KH-CN đạt được nhiều kết quả tích cực, Sở KH&CN đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 93 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hẹn. Số TTHC trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết là 54 thủ tục (lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 17 thủ tục; An toàn bức xạ hạt nhân 07 thủ tục; Sở hữu trí tuệ 06 thủ tục; Khoa học và Công nghệ 24 thủ tục). Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 là 28 thủ tục, cấp độ 4 gồm 26 thủ tục. Bên cạnh đó, Sở KH&CN còn thực hiện xây dựng Đề án tinh giản tổ chức bộ máy; đề án sáp nhập các Trung tâm trực thuộc theo phương án tự chủ về tài chính trình UBND tỉnh và Bộ KH&CN xin ý kiến thông qua. Ngoài ra, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính; công tác kiểm tra CCHC được tăng cường…

 

Ông Phạm Gia Việt - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện CCHC

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục như: Công tác tuyên truyền CCHC phải thực hiện thường xuyên hơn; số hồ sơ giải quyết TTHC chưa nhiều; tỷ lệ trả hồ sơ qua dịch vụ hành chính công còn thấp do người dân chưa quan tâm sử dụng.

 

Tại buổi làm việc, Sở KH&CN cũng đã kiến nghị, đề xuất với Đoàn kiểm tra một số nội dung như: các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cần ban hành kịp thời và bảo đảm sự hướng dẫn thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện; hỗ trợ đầu tư kinh phí để thực hiện các dự án trọng điểm về lĩnh vực của ngành đã được phê duyệt; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức ngành. 

 

Kiểm tra việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được cũng như các kiến nghị, đề xuất của đơn vị để tổng hợp, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh. Kết quả kiểm tra sẽ được thông báo sau khi kết thúc đợt kiểm tra qua hình thức họp trực tuyến với các đơn vị.

 

Thanh Minh 

Các tin khác

Đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk Tăng thu gần 85,6 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế Trạm biến áp 110 kV Buôn Hồ đi vào hoạt động Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khóa tập huấn “Nâng cao kỹ năng ứng cứu sự cố an toàn an ninh thông tin cho cán bộ chuyên trách, phụ trách về công nghệ thông tin” Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới Bệnh nhân sốt xuất huyết tại Đắk Lắk chiếm 50% tổng ca bệnh của toàn vùng Tây Nguyên Kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính tại Sở Công Thương TP. Buôn Ma Thuột: Cấp thiết chuyển đổi mô hình quản lý chợ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Tỉnh ủy
Thông báo
Thông báo số 16/TB-SKHCN ngày 06/02/2020 V/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2021 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Công văn số 54-CV/ĐU ngày 03/12/2019, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Thông báo số 743/SKHCN-CNg ngày 06/11/2019 V/v báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Thông báo số 1005/STTTT-TTBCXB ngày 11/9/2019 V/v tuyên truyền Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2019
Công văn số 148/VSHTT-ĐTTT ngày 30/7/2019 của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ, V/v đăng thông báo tiếp nhận và thực hiện yêu cầu tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ trên Cổng thông tin điện tử
Công văn số 434/SKHCN-CN ngày 25/6/2019 V/v mời tham gia đăng ký xét chọn tôn vinh "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu"
Kế hoạch số 4205/KH-UBND ngày 24/5/2019, Kế hoạch Triển khai các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019
Kế hoạch số 64/KH-SKHCN ngày 09/4/2019, Tổ chức cuộc thi "tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
Công văn số 07/TĐC-QLĐL ngày 08/4/2019 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
Công văn số 144/SKHCN-TĐC ngày 21/3/2019 V/v triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019
Thông báo số 1880/UBND-TH ngày 11/3/2019 v/v tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình "Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp" năm 2019
Thông báo số 24/TB-SKHCN ngày 27/02/2019, Đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2020
Thông báo số 20/TB-SKHCN ngày 12/02/2019 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 23/1/2019, Xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2020 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2300180

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007