Ngày 14 Tháng 12 Năm 2018 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
KH&CN Trung ương
Số hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích Yếu
130/2018/NĐ-CP 27/9/2018 Chính phủ Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
08/2018/TT-BKHCN 15/6/2018 Bộ KH&CN Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN ngày 15/6/2018 của Bộ KH&CN, Sửa đổi, bổ sung khoản 7 điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
1287-TĐC-HCHQ 17/5/2018 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng Công văn số 1287-TĐC-HCHQ ngày 17/5/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
06/2018/TT-BKHCN 15/5/2018 Bộ KH&CN Thông tư 06/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ KH&CN, Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong"
14/2017/TT-BKHCN 01/12/2017 Bộ KH&CN Thông tư 14/2017/TT-BKHCN ngày 01/12/2017 của Bộ KH&CN, Quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải; máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
105/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính Phủ Nghị định 105/2016/NĐ-CP Nghị định 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn,thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lườngquy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn,thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
09/2016/TT-BKHCN 09/6/2016 Bộ KH&CN Thông tư 09/2016/TT-BKHCN Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chát oxy hóa, các hợp chất oxit hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa
26/2015/TT-BKHCN 26/11/2015 Bộ KH&CN Thông tư số 26/2015/TT-SKHCN ngày 26/11/2015 Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở KH&CN
25/2015/TT-BKHCN 26/11/2015 Bộ KH&CN Thông tư số 25/2015/TT-SKHCN ngày 26/11/2015 Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ
31/2014/TT-BKHCN 06/11/2014 Bộ KH&CN Thông tư 31/2014-TT-BKHCN ngày 06/11/2014 Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/07/2014 của Chính phủ về giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
78/2014/NĐ-CP 30/07/2014 Chính phủ Nghị định 78/2014/NĐ-CP ngày 30/07/2014 Về giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về Khoa học và Công nghệ
15/2015/TT-BKHCN 25/8/2015 Bộ KH&CN Thông tư 15/2015-TT-BKHCN ngày 25/8/2015 Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
2727/QĐ-BGTVT 30/07/2015 Bộ Giao thông vận tải 2727/QĐ-BGTVT, ngày 30/07/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam
33/2015/TT/BGTVT 24/07/2015 Bộ Giao thông vận tải Thông tư 33/2015/TT-BGTVT, ngày 24/07/2015 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
38/2015/TT-BGTVT 30/07/2015 Bộ Giao thông vận tải 38/2015/TT-BGTVT ngày 30/07/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh
8249/QĐ-BCT 10/08/2015 Bộ Công thương Quyết định 8249/QĐ-BCT ngày 10/08/2015 V/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
6448/QĐ-BCT 26/06/2015 Bộ Công thương Quyết định 6448/QĐ-BCT ngày 26/06/2015 của Bộ Công thương phê duyệt "Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại vùng Tây Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035"
25/2015/TT-BCT 03/08/2015 Bộ Công thương Thông tư 25/2015-TT-BCT ngày 03/08/2015 quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường năm 2015
08/2015/TT-BCT 27/05/2015 Bộ Công thương Thông tư số 08/2015/TT-BCT ngày 27/05/2015 quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 mặt hàng đường có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
31/QĐ-TTg 04/08/2015 Chính phủ Quyết định số 31/QĐ-TTg ngày 04/08/2015 Về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế
1233/QĐ-TTg 03/08/2015 Chính phủ 1233/QĐ-TTg ngày 03/08/2015 V/v phê duyệt Đề án quản lý nhập khẩu đến năm 2020 phù hợp với cam kết quốc tế
65/2015/NĐ-CP 07/08/2105 Chính phủ Nghị định số 65/2015/NĐ-CP ngày 07/08/2015 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong các lĩnh vực QLNN liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố sai sự thật
1318/QĐ-BKHCN 05/06/2015 Bộ KH&CN Quyết định 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/06/2015, V/v phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/4/2015 Bộ Tài chính - Bộ KH&CN Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ KH&CN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
06/2015/TT-BKHCN 26/03/2015 Bộ KH&CN Thông tư 06/2015/TT-BKHCN ngày 26/03/2015 Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
34/2014/NĐ-CP 29/014/2014 Chính phủ Nghị định 34/2014/NĐ-CP ngày 29/04/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Chính phủ Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Chính phủ Nghị định 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động Khoa học và Công nghệ
Thông báo
Thông báo 171/TB-SKHCN, V/v xây dựng thuyết minh Dự án "Tạo lập nhãn hiệu chứng nhận gà thịt Ea Kar" thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển TSTT tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020
Thông báo số 167/TB-SKHCN ngày 13/11/2018, tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019
Thông báo V/v viết thu hoạch các kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW 7, khóa XII của Đảng
Thông báo 139/TB-SKHCN ngày 06/9/2018, V/v kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo 137/TB-SKHCN ngày 31/8/2018, V/v niêm yết và thực hiện 39 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 127/TB-SKHCN ngày 14/8/2018, Đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019
Công văn số 30/TĐC-QLĐL ngày 18/7/2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN; Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN, ngày 15/6/2018 của Bộ KH&CN
Thông báo số 82/TB-SKHCN ngày 11/5/2018 V/v niêm yết và thực hiện 45 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 400/SKHCN-VP ngày 14/6/2018, V/v thực hiện chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 1/9/2017
Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; Ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; V/v Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Kế hoạch số 39/KH-SKHCN ngày 23/3/2018; Triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 15/3/2018 , Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018
Thông báo số 110/SKHCN-KHTC ngày 12/3/2018 của Sở KH&CN V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019
Công văn 314/TĐC-ĐL của Tổng cục TĐC, V/v kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu
Thông báo số 03/TB-SKHCN ngày 03/01/2018; Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2019
Thông báo số 02/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia năm 2019
Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2019
Công văn số 10155/UBND-TH ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk, V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ II
Kế hoạch số 666/SKHCN-KH ngày 27/11/2017 V/v tham gia góp ý kiến Dự thảo 02 văn bản Quy phạm pháp luật năm 2017
Thông báo 160/TB-SKHCN, V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc "Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng đến năm 2025"
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
1725423

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007