Ngày 26 Tháng 10 Năm 2020 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Đại hội đại biểu Đảng bộ
Khai mạc Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025
08:30 27/08/2020

Sáng 26/8, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Các đại biểu tham dự Đại hội

 

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cùng 299 đại biểu đại diện cho gần 7.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thành lập năm 2019 trên cơ sở hợp nhất Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh. Sau hợp nhất, Đảng bộ có 114 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc (gồm 67 đảng bộ và 47 chi bộ cơ sở) và gần 7.000 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Các cấp ủy, tổ chức đảng ở các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh đã tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế với nhiều sáng tạo, đổi mới, đạt kết quả rõ nét; tăng cường phát huy dân chủ và khối đại đoàn kết toàn dân.

 

Cấp ủy các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2015-2020. Cấp ủy trong các doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, nộp ngân sách hàng năm luôn chiếm trên 40% tổng thu ngân sách của tỉnh; đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, góp phần cùng địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

 

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối đã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 1.000 cán bộ, đảng viên, quần chúng. Hàng năm có 100% TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ; kết nạp được 1.940 đảng viên, vượt 21,25% so với nghị quyết đề ra. Trong công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra 74 tổ chức, 63 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra hai cấp trong Đảng bộ đã kiểm tra, giám sát chuyên đề 948 lượt tổ chức đảng và 204 đảng viên… Hoạt động của các đoàn thể đều được đổi mới, linh hoạt hơn, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đơn vị cần tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành để lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương; quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp các TCCSĐ phù hợp với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng, đoàn thể, trong đó cần quan tâm hơn nữa đến việc phát triển, nâng cấp quy mô tổ chức Đảng và kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

 

Bên cạnh đó, cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện hiệu quả công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, góp phần cùng địa phương hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới…

 

Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua; chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, rút ra bài học kinh nghiệm để Ban Chấp hành khóa mới có giải pháp phù hợp nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của nhiệm kỳ mới.

 

Theo Daklak.gov.vn

Các tin khác

Đồng chí Từ Thái Giang tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đại hội đại biểu Đảng bộ Ea Súp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Ana lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội Đảng bộ các cấp phải chọn khâu đột phá cho nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Buôn Hồ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Năng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 TP. Buôn Ma Thuột: Thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách bảo đảm chỉ tiêu năm 2020 Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng – Đoàn thể huyện Krông Bông lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thông báo
Mẫu báo cáo hoạt động Điểm thông tin khoa học và công nghệ năm 2020
Công văn số 466/SKHCN-VP ngày 03/8/2020 V/v triển khai Công văn số 6743/UBND-KGVX thực hiện cách ly xã hội đối với TP. BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2584921

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007