Ngày 17 Tháng 4 Năm 2021 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Hoạt động thanh tra
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
05:32 24/04/2020

Ngày 22/4, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành kết luận số 235/KL-SKHCN về Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

 

Kiểm tra một cơ sở kinh doanh xăng dầu tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư M'gar (Ảnh: MH)

 

Thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2020, từ ngày 05/3/2020 đến ngày 27/3/2020 Thanh tra Sở KH&CN phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thanh tra 80/460 Công ty, Doanh nghiệp (gọi tắt là cơ sở) kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, chiếm khoảng 17,40% các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo kết luận của Đoàn thanh tra với các nội dung thanh, kiểm tra như sau:

 

- Về thủ tục hành chính: 100% cơ sở được thanh tra cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng, dầu; 100% cơ sở được thanh tra cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực; 10% cơ sở được kiểm tra thực hiện tốt việc lập hồ sơ, quản lý đo lường, chất lượng theo Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KH&CN.

 

- Về kiểm định phương tiện đo: 127/127 cột đo xăng, dầu có giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực đạt 100%.

 

- Về ca đong, bình đong: 100% cơ sở được thanh tra đã trang bị đầy đủ bộ bình đong dung tích bằng kim loại theo quy định.

 

- Về đo lường: 03/80 cơ sở được thanh tra sử dụng phương tiện đo không đảm bảo về đo lường, chiếm tỷ lệ 3,75%.

 

- Về chất lượng xăng, dầu: Đoàn Thanh tra sử dụng máy đo nhanh trị số octane (ZELTEX – ZX-101XL) kiểm tra có 19/80 mẫu thử xăng RON 95-III có trị số octane chưa đạt yêu cầu. Đoàn thanh tra đã tiến hành mua 19 mẫu xăng RON 95-III, gửi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (HCM) thử nghiệm chất lượng. Kết quả có 03/19 mẫu gửi thử nghiệm chiếm 15,79% có chỉ tiêu về trị số octane không đạt yêu cầu theo QCVN 01:2015/BKHCN và sửa đổi 01:2017 QCVN 01:2015/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu Điêzen và nhiên liệu sinh học.

 

Kiểm tra thủ tục hành chính (Ảnh: MH)

 

Đoàn thanh tra đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với 08 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng với tổng số tiền xử phạt là 233.487.997 đồng (Hai trăm ba mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi bảy ngàn, chín trăm chín mươi bảy đồng). Trong đó xử lý vi phạm hành chính số tiền là 155.917.440 đồng (Một trăm năm mươi lăm triệu, chín trăm mười bảy ngàn, bốn trăm bốn mươi đồng), truy thu 79.570.557 đồng (Bảy mươi chín triệu, năm trăm bảy mươi ngàn, năm trăm năm mươi bảy đồng). Phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng 01 tháng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với 05 cơ sở vi phạm về sai số đo lường và kinh doanh xăng RON 95-III không đúng QCVN. Tổng giá trị tài sản vi phạm là 210.979.360 đồng (Hai trăm mười triệu, chín trăm bảy mươi chín ngàn, ba trăm sáu mươi đồng). Các cơ sở vi phạm đã chấp hành việc nộp phạt, không có khiếu nại.

 

Ngọc Hoàng

Các tin khác

Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành thanh tra Việt Nam 3 lĩnh vực "nóng" triển khai đợt thanh tra chuyên đề KH&CN 2018 Gian lận về đo lường trong kinh doanh xăng dầu có xu hướng giảm Tăng cường kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu Kết quả thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN năm 2013
Thông báo
Thông báo số 226/SKHCN-KHTC ngày 15/4/2021 V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngan sách KH&CN năm 2022
Thông báo số 35/TB-SKHCN ngày 10/3/2021 V/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2022 đối với các Sở ban ngành
Thông báo số 151/SKHCN-KH ngày 15/3/2021 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 31/TB-SKHCN ngày 25/02/2021 v/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2022 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thông báo số 27/TB-SKHCN ngày 18/2/2021 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
Thông báo số 05/TB-SKHCN ngày 19/01/2021 tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021
Công văn số 873/SKHCN-CNg ngày 25/12/2020 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2020
Mẫu báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Công văn số 94-CV/ĐU ngày 25/11/2020 về Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
Công văn số 687/SKHCN-TĐC ngày 27/10/2020, V/v báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020
Công văn số 466/SKHCN-VP ngày 03/8/2020 V/v triển khai Công văn số 6743/UBND-KGVX thực hiện cách ly xã hội đối với TP. BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
3061981

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007