Ngày 12 Tháng 7 Năm 2020 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
Họp sơ kết tình hình thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2020” năm 2019
03:55 17/03/2020

Sáng ngày 17/3, Ban Điều hành Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2020” tổ chức họp sơ kết tình hình thực hiện Dự án năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Điều hành Dự án chủ trì cuộc họp.

 

Toàn cảnh cuộc họp


Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Đinh Khắc Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng Ban thường trực Ban điều hành Dự án; các thành viên và tổ giúp việc Ban điều hành Dự án; Đại diện văn phòng UBND tỉnh cùng các cơ quan báo đài.

 

Ông Phạm Gia Việt – Phó Giám đốc Sở KH&CN, Phó BĐH Dự án thông qua báo cáo công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Dự án

 

Theo báo cáo, trong năm 2019, Ban điều hành Dự án đã chủ động đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn thi hành pháp luật; xúc tiến thương mại; tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ khuyến công; tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm; gặp mặt, đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn… Cụ thể đã thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về Dự án cho các doanh nghiệp; hướng dẫn trình tự, thủ tục tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia cho 2 doanh nghiệp; vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia các hội chợ, phiên chợ, lễ hội, ngày hội, triễn lãm quốc tế; tổ chức 3 lớp về đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách và pháp luật về sở hữu trí tuệ, 13 lớp tuyền truyền, phổ biến nguồn lợi thủy sản cho người dân; 4 khóa tập huấn về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; giới thiệu phần mềm làm tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho 50 cơ sở kinh doanh; tổ chức thanh, kiểm tra hơn 1.750 cơ sở về an toàn thực phẩm, vật tư nông nghiệp và thuốc bảo vệ thực vật… Tổ chức khóa đào tạo chuyên gia kiểm tra, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và hỗ trợ cho 4 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; hỗ trợ kinh phí cho 1 doanh nghiệp xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 2200:2018 và công cụ cải tiến 5S. Ban điều hành Dự án đã triển khai hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, công bố tiêu chuẩn áp dụng, ghi nhãn hàng hóa cho 2 sản phẩm của 2 cơ sở sản xuất; hướng dẫn đăng ký sử dụng mã vạch cho 4 cơ sở sản xuất; tiếp nhận và thông báo tiếp nhận công bố hợp chuẩn, hợp quy cho 36 hồ sơ của 26 doanh nghiệp…

 

Ông Đinh Khắc Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng Ban thường trực BĐH Dự án phát biểu ý kiến tại cuộc họp

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về những tồn tại, hạn chế và đóng góp ý kiến để khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Dự án và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2020, trong đó tập trung kiện toàn các thành viên của Ban điều hành, Tổ giúp việc; tiếp tục tuyền truyền, phổ biến về nội dung Dự án; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, truyền thông về chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn…

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Điều hành Dự án đánh giá cao sự điều hành của Ban điều hành Dự án trong năm 2019, những mặt đã làm được; qua báo cáo cũng đã chỉ ra được những nguyên nhân, hạn chế, đồng thời đề nghị Ban điều hành Dự án cố gắng khắc phục những hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ trong năm 2020. Về nhiệm vụ cho năm 2020, cần lựa chọn những nhiệm vụ có tính tập trung theo Quyết định số 176/QĐ-UBND để cố gắng đạt được, liên kết với các ngành khác tránh trùng lắp, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ giúp việc; rà soát, củng cố lại hệ thống điều hành Dự án để định hướng hoạt động theo phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Dự án giai đoạn 2014-2020, triển khai Dự án giai đoạn 2020-2030 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; tổ chức hội thảo các doanh nghiệp trước khi tổng kết kết quả thực hiện Dự án giai đoạn 2014-2020 vào quý IV-2020; tổ chức đi học tập kinh nghiệm tại các địa phương khác…

 

Ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Điều hành Dự án phát biểu kết luận cuộc họp

 

Ngọc Hoàng

Các tin khác

Kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo, đánh giá nội bộ HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Công ty TNHH Bệnh Viện Mắt Tây Nguyên thuộc chương trình Năng suất chất lượng năm 2019 Kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22000:2018 tại Công ty Cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh Khóa đào tạo chuyên gia kiểm tra, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước đợt 2 năm 2019 Khóa đào tạo "Nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường cho cán bộ cấp huyện, xã" Khóa đào tạo chuyên gia kiểm tra, đánh giá HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 Phát triển hạ tầng đo lường quốc gia để tăng sức cạnh tranh Khóa tập huấn “Nâng cao nhận thức, kỹ năng áp dụng, duy trì và cải tiến, đánh giá nội bộ HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho các cơ quan HCNN tỉnh Đắk Lắk năm 2018” Khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường cho cấp huyện, xã Bàn giao Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng về Bộ Tổng tham mưu Khóa đào tạo hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015
Thông báo
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2452267

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007