Ngày 16 Tháng 4 Năm 2021 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Ứng dụng chuyển giao
Hội thảo kết nối cung - cầu công nghệ năm 2019
03:27 12/12/2019

Ngày 12/12, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), trực thuộc Sở KH&CN đã tổ chức “Hội thảo kết nối cung – cầu công nghệ năm 2019”. Tham dự Hội thảo có Ông Lê Đăng Pha – Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN; đại diện liên minh Hợp tác xã, 05 Hợp tác xã và 35 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Toàn cảnh Hội thảo.

 

Hội thảo được tổ chức nhằm mục tiêu kết nối cung - cầu công nghệ giữa các đơn vị sở hữu công nghệ và các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

 

Ông Lê Đăng Pha - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN phát biểu khai mạc Hội thảo.


Tham dự Hội thảo, các đại biểu được giới thiệu 03 chuyên đề: Xây dựng thương hiệu tập thể cho Hợp tác xã và những vấn đề về sở hữu trí tuệ đối với Hợp tác xã do Ông Dương Bình Tuy – Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành (Sở KH&CN) trình bày; Ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm để đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu hàng hóa, nông sản do Ông Lê Anh Trung – Giám đốc Công ty Cổ phần F9 trình bày; Ứng dụng công nghệ chế biến cà phê đặc sản, cà phê bột để nâng cao giá trị của hạt cà phê tại Đắk Lắk do Ông Nguyễn Văn Xuân – Giám đốc Công ty TNHH Xuân Hòa trình bày.


Ngoài ra, các đại biểu tham dự Hội thảo được giới thiệu 05 cuốn Sổ tay hướng dẫn: Hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan đến tác giả; Hướng dẫn bảo hộ giống cây trồng; Hướng dẫn bảo hộ nhãn hiệu; Hướng dẫn bảo hộ sáng chế và Hướng dẫn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.


Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã thảo luận, góp ý kiến và được giải đáp thắc mắc liên quan.

 

Một số hình ảnh Hội thảo:

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo
 
Ông Dương Bình Tuy – Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành (Sở KH&CN) trình bày Chuyên đề “Xây dựng thương hiệu tập thể cho Hợp tác xã và những vấn đề về sở hữu trí tuệ đối với Hợp tác xã”.
 
Ông Lê Anh Trung – Giám đốc Công ty Cổ phần F9 trình bày Chuyên đề “Ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm để đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu hàng hóa, nông sản”.

 

Ngọc Hoàng

Các tin khác

Hội thảo Kết nối cung - cầu công nghệ tỉnh Đắk Lắk Hội nghị kết nối cung - cầu công nghệ tỉnh Đắk Lắk năm 2018 Tọa đàm tư vấn chuyển giao công nghệ Hội thảo báo cáo kết quả nhiệm vụ “Hoàn thiện mô hình sản xuất nước uống I-on đóng chai tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Đắk Lắk” Hội thảo nhiệm vụ “Xây dựng mô hình trồng nấm Linh Chi đỏ (Ganoderma lucidium) và nấm Chân dài (Clitocybe maxima) đạt tiêu chuẩn VietGAP tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Đắk Lắk” Thường vụ Quốc hội đồng ý sửa đổi Luật Chuyển giao công nghệ Hội thảo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ Hội thảo giới thiệu các công nghệ sau thu hoạch của Hãng Juran – Isarel Tập huấn chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM tại cánh đồng mẫu lúa lai
Thông báo
Thông báo số 226/SKHCN-KHTC ngày 15/4/2021 V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngan sách KH&CN năm 2022
Thông báo số 35/TB-SKHCN ngày 10/3/2021 V/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2022 đối với các Sở ban ngành
Thông báo số 151/SKHCN-KH ngày 15/3/2021 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 31/TB-SKHCN ngày 25/02/2021 v/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2022 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thông báo số 27/TB-SKHCN ngày 18/2/2021 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
Thông báo số 05/TB-SKHCN ngày 19/01/2021 tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021
Công văn số 873/SKHCN-CNg ngày 25/12/2020 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2020
Mẫu báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Công văn số 94-CV/ĐU ngày 25/11/2020 về Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
Công văn số 687/SKHCN-TĐC ngày 27/10/2020, V/v báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020
Công văn số 466/SKHCN-VP ngày 03/8/2020 V/v triển khai Công văn số 6743/UBND-KGVX thực hiện cách ly xã hội đối với TP. BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
3061775

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007