Ngày 17 Tháng 4 Năm 2021 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện chương trình, dự án năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của DN nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2014-2020
10:28 05/01/2021

Sáng ngày 05/01, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện chương trình, dự án năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2014-2020. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành chương trình, dự án năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa (Chương trình, Dự án) Nguyễn Tuấn Hà chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có ông Đinh Khắc Tuấn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng Ban điều hành Chương trình, Dự án; đại diện các Sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các thành viên Ban điều hành Chương trình, Dự án.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Với mục tiêu là nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về năng suất và chất lượng; tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, về khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp phục vụ hội nhập quốc tế; xây dựng, thúc đẩy phong trào năng suất và chất lượng thông qua việc tăng cường nghiên cứu, đầu tư, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ; áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, các công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; đổi mới công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, phát triển thương hiệu…

 

Bà Lê Thị Kim Oanh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, báo cáo đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện chương trình, dự án năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk

 

Qua 6 năm thực hiện Chương trình, Dự án đã đạt được một số kết quả nhất định như: có hơn 400 doanh nghiệp được tư vấn, hướng dẫn trực tiếp; hỗ trợ cho 51 lượt doanh nghiệp/tổ chức thực hiện xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng; hỗ trợ hàng trăm doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng, cải tiến công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý… Kịp thời động viên, giúp cho các doanh nghiệp từng bước tiếp cận với tư duy, cách quản lý để phát triển bền vững; tiếp cận với các giải pháp công nghệ thiết thực nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, sản xuất các sản phẩm đạt chất lượng để nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường và hội nhập.

 

Ban Chủ trì Hội nghị

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Chương trình, Dự án vẫn còn không ít những khó khăn, tồn tại, đó là: Phong trào năng suất chất lượng chưa thực sự lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp; thiếu những doanh nghiệp mạnh, thật sự nổi bật làm hạt nhân để thúc đẩy phong trào đi lên. Đội ngũ chuyên gia về năng suất chất lượng của tỉnh chưa thực sự mạnh, chưa được đào tạo bài bản để có thể triển khai hiệu quả hoạt động này đến cộng đồng doanh nghiệp. Kinh phí nhà nước hàng năm hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện nội dung này còn khiêm tốn, cộng đồng doanh nghiệp cũng chưa thực sự quan tâm đầu tư đúng mức về vấn đề năng suất chất lượng nên ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của Chương trình, Dự án.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành Chương trình, Dự án Nguyễn Tuấn Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành Chương trình, Dự án Nguyễn Tuấn Hà đánh giá cao kết quả hoạt động của Chương trình, Dự án. Đồng chí mong rằng việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm giúp các doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi số, thông minh; nâng cao chất lượng sản phẩm ở những khâu đột phá để nâng cao năng suất, hiệu quả sức cạnh tranh của doanh nghiệp cũng là nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế địa phương và đề nghị Ban điều hành Chương trình, Dự án làm tốt hơn nữa để hỗ trợ các doanh nghiệp ngày càng phát triển.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành Chương trình, Dự án Nguyễn Tuấn Hà tặng bằng khen cho 04 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Chương trình, Dự án

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 04 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Chương trình, Dự án.

 

Một số hình ảnh Hội nghị:

 

Ông Đinh Khắc Tuấn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng Ban điều hành Chương trình, Dự án phát biểu tại Hội nghị

 

Ông Vũ Đình Trưng - Phó Giám đốc Sở Công Thương, báo cáo tham luận: Hỗ trợ máy móc, thiết bị công nghệ, xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk

 

Ông Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện mắt Tây Nguyên, báo cáo tham luận: Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

 

 Thanh Minh - Ngọc Hoàng

Các tin khác

Khóa tập huấn “Nâng cao nhận thức về áp dụng, duy trì, cải tiến và đánh giá nội bộ HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2020” Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk Khóa đào tạo “Chuyên gia kiểm tra, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2020” Khóa đào tạo "Nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường cho cấp huyện, xã" Hội đồng Tư vấn tuyển chọn hồ sơ hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2020” Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa: Còn nhiều thách thức Họp sơ kết tình hình thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2020” năm 2019 Kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo, đánh giá nội bộ HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Công ty TNHH Bệnh Viện Mắt Tây Nguyên thuộc chương trình Năng suất chất lượng năm 2019 Kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22000:2018 tại Công ty Cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh Khóa đào tạo chuyên gia kiểm tra, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước đợt 2 năm 2019
Thông báo
Thông báo số 226/SKHCN-KHTC ngày 15/4/2021 V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngan sách KH&CN năm 2022
Thông báo số 35/TB-SKHCN ngày 10/3/2021 V/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2022 đối với các Sở ban ngành
Thông báo số 151/SKHCN-KH ngày 15/3/2021 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 31/TB-SKHCN ngày 25/02/2021 v/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2022 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thông báo số 27/TB-SKHCN ngày 18/2/2021 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
Thông báo số 05/TB-SKHCN ngày 19/01/2021 tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021
Công văn số 873/SKHCN-CNg ngày 25/12/2020 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2020
Mẫu báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Công văn số 94-CV/ĐU ngày 25/11/2020 về Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
Công văn số 687/SKHCN-TĐC ngày 27/10/2020, V/v báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020
Công văn số 466/SKHCN-VP ngày 03/8/2020 V/v triển khai Công văn số 6743/UBND-KGVX thực hiện cách ly xã hội đối với TP. BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
3061993

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007