Ngày 19 Tháng 1 Năm 2021 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Đại hội đại biểu Đảng bộ
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30
08:49 20/05/2020

Sáng 19/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30. Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Dự thảo Báo cáo chính trị gồm 02 phần: Phần 01: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó nêu rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Phần 02: Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trong đó bao gồm dự báo tình hình thời gian tới; các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Dự thảo Báo cáo cũng đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 3 định hướng phát triển và 4 khâu đột phá cần tập trung triển khai trong nhiệm kỳ tới.

 

Qua thảo luận, góp ý, các đại biểu thống nhất chọn chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển KT-XH nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc QP-AN; xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên”. Phương châm của Đại hội là “Đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – đổi mới – phát triển”.

 

Đồng chí Lê Văn Tuyến – Giám đốc Công an tỉnh thảo luận tại Hội nghị

 

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng tập trung thảo luận góp ý cho dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; dự thảo Đề án xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; dự thảo Đề án tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2020-2025.

 

Ngoài ra, Hội nghị cũng được thông tin về các nội dung đã giải quyết giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và hoan nghênh các ý kiến góp ý của đại biểu, đồng thời đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nghiên cứu góp ý để Tổ biên tập và Tiểu ban Văn kiện tổng hợp, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Theo Daklak.gov.vn

Các tin khác

Thường trực Tỉnh ủy lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 Cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh” Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Huyện Buôn Đôn: 98% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Thành ủy Buôn Ma Thuột về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Phường Thành Công (TP. Buôn Ma Thuột): Sẵn sàng tổ chức đại hội điểm Phim tài liệu "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình": Bồi đắp thêm tình yêu nước cho mỗi người dân Việt Nam Đảng bộ Công an huyện Buôn Đôn tổ chức đại hội chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2020 – 2022 Đoàn công tác của Tỉnh uỷ kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại huyện Ea H'leo
Thông báo
Công văn số 873/SKHCN-CNg ngày 25/12/2020 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2020
Mẫu báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Công văn số 94-CV/ĐU ngày 25/11/2020 về Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
Công văn số 687/SKHCN-TĐC ngày 27/10/2020, V/v báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020
Công văn số 466/SKHCN-VP ngày 03/8/2020 V/v triển khai Công văn số 6743/UBND-KGVX thực hiện cách ly xã hội đối với TP. BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2755836

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007