Ngày 4 Tháng 8 Năm 2020 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Quản lý khoa học
Hội đồng xét giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu chính sách và đề xuất giải pháp đối với hoạt động của các Công ty Nông, Lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông, lâm trường nhằm PT KTXH tỉnh Đắk Lắk
09:33 14/05/2020

Sáng ngày 13/5, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội đồng KH&CN xét giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu chính sách và đề xuất giải pháp đối với hoạt động của các Công ty Nông, Lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông, lâm trường nhằm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk”. Đề tài do Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên chủ trì thực hiện và Ts. Nguyễn Duy Thụy - Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên làm chủ nhiệm đề tài. Đơn vị phối hợp là Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk và Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về Phát triển.

 

Toàn cảnh Hội đồng KH&CN xét giao trực tiếp đề tài 

 

Từ năm 2004 đến nay, Trung ương ban hành nhiều chính sách sắp xếp, đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty phát triển Nông, Lâm trường quốc doanh nhưng đến nay chưa thực hiện hoặc không đạt được mục tiêu đề ra.

 

Trên thực tế công tác quản lý, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các Công ty Nông, Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng được thực hiện bởi rất nhiều bên liên quan khác nhau như: Các nhà hoạch định chính sách, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các ban chuyên môn, các nông lâm trường, các Công ty Nông, Lâm nghiệp, các doanh nghiệp, các cộng đồng dân cư địa phương… Đặc biệt hoạt động  của các Công ty Nông, Lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh, như về tổ chức sản xuất, quản lý, sử dụng đất đai, rừng và hiệu quả kinh tế rất khác nhau.

 

Từ những tác động nêu trên, để có cơ sở đề xuất được những quan điểm, định hướng và các giải pháp đúng, tiếp tục hoàn thiện chính sách hoạt động của các Công ty Nông, Lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông, lâm trường theo đúng các tiêu chí thành phần nhằm phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đề tài nghiên cứu đi sâu vào xây dựng khung phân tích, đánh giá làm rõ tiêu chí, chỉ số và chọn lựa công cụ đánh giá quản lý sử dụng đất, rừng và hiệu quả hoạt động của các nông, lâm trường.

 

Ts. Nguyễn Duy Thụy - Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên, Chủ nhiệm đề tài báo cáo thuyết minh đề cương

 

Đề tài nghiên cứu đã đưa ra 03 nội dung nghiên cứu được xác định có tính hệ thống bắt đầu từ việc: Xây dựng khung phân tích chính sách; Đánh giá triển khai, thực hiện và tác động của chính sách; Đề xuất giải pháp chính sách đổi mới, sắp xếp, điều hành các Công ty Nông, Lâm nghiệp và quản lý nguồn tài nguyên đất, rừng có nguồn gốc từ nông, lâm trường. 

  

Qua báo cáo thuyết minh của Ban chủ nhiệm đề tài, Hội đồng xét giao trực tiếp đề tài đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý cho Ban chủ nhiệm về báo cáo thuyết minh. Đặc biệt là những ý kiến phản biện để làm rõ những nội dung cần thực hiện của đề tài, giúp đề tài triển khai thực hiện đạt kết quả. Hội đồng cũng đã hội ý đưa ra kết luận cho đề tài và đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài bổ sung một số nội dung trong thuyết minh như: Mục tiêu cần cụ thể, rõ ràng; Gắn kết tổng quan nghiên cứu nước ngoài trong luận giải, ý nghĩa lý luận và thực tiễn; Bổ sung phiếu điều tra xã hội học, phương pháp nghiên cứu lịch sử logic; Xác định số lượng đối tượng khảo sát (bằng bảng hỏi), chỉ rõ cơ sở chọn 500 hộ và chọn mẫu khảo sát, phỏng vấn cho phù hợp; Đánh giá thực trạng sắp xếp, tổ chức đổi mới của các Công ty Nông, Lâm nghiệp về bộ máy, tổ chức, hiệu quả xã hội, so sánh hoạt động đáp ứng với chính sách hiện hành.

 

Ts. Đinh Khắc Tuấn - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng phát biểu ý kiến kết luận của Hội đồng 

 

Ngoài ra, Hội đồng cũng đề nghị đơn vị thực hiện đề tài mở rộng 03 đối tượng đó là: Công ty TNHH 1 thành viên Nông, Lâm nghiệp, Công ty TNHH 2 thành viên Nông, Lâm nghiệp; Công ty TNHH Nông, Lâm nghiệp Tư nhân - Liên doanh. Kết quả Hội đồng đã thống nhất thông qua đề xuất thực hiện đề tài.

 

Thu Hà

Các tin khác

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu đặc điểm sinh học, thử nghiệm nuôi thuần hóa và sản xuất giống cá Rô cờ tại tỉnh Đắk Lắk" Hội thảo khoa học “Đánh giá mô hình và đề xuất các giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu nuôi thử nghiệm thương phẩm cá Hô (Catlocarpio siamensis) trong ao đất tại tỉnh Đắk Lắk" Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước “Nghiên cứu ứng dụng và sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm từ hạt cây Sachi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp tỉnh: "Miễn dịch cộng đồng đối với bệnh Sởi - Rubella ở nữ 19-30 tuổi và trẻ em dưới 01 tuổi tại Đắk Lắk" Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp tỉnh: "Nghiên cứu chế tạo máy bay không người lái, phục vụ sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng đánh giám, nghiệm thu đề tài cấp tỉnh: “Đánh giá khả năng cung cấp nước mặt của hệ thống sông, suối và hồ đập phục vụ nông nghiệp tại các vùng có nguy cơ hạn hán cao của tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp tỉnh: "Nghiên cứu khả năng sinh sản trên Voi thuần dưỡng (Elephas Maximus) tại Đắk Lắk" Hội đồng xét giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển KH&CN tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030” Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp tỉnh: "Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Đắk Lắk"
Thông báo
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2494218

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007