Ngày 1 Tháng 3 Năm 2021 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Quản lý khoa học
Hội đồng nghiệm thu dự án NTMN “Xây dựng mô hình sản xuất các loại nấm: nấm Rơm, nấm Sò, nấm Mộc nhĩ, nấm Linh chi, nấm Trân châu, nấm Đầu khỉ theo chuỗi giá trị tại tỉnh Đắk Lắk"
04:02 22/01/2021

Sáng ngày 22/01, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu Dự án Nông thôn miền núi “Xây dựng mô hình sản xuất các loại nấm: nấm Rơm (Volvariella volvacea), nấm Sò (Pleurotus florida), nấm Mộc nhĩ (Auricularia polytricha), nấm Linh chi (Ganoderma lucidum), nấm Trân châu (Agrocybe. Sp), nấm Đầu khỉ (Hericium erinaceus) theo chuỗi giá trị tại tỉnh Đắk Lắk”. Dự án do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Krông Ana phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nấm (Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam) và Hợp tác xã nấm Linh chi và dịch vụ nông nghiệp Krông Ana thực hiện, Chủ nhiệm Dự án là CN. Hồ Thị Mỹ Hạnh.

 

Toàn cảnh Hội đồng

 

Dự án nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng mô hình ứng dụng KH&CN trong sản xuất nấm hàng hóa nhằm góp phần giải quyết việc làm, thêm một nghề mới thu nhập ổn định cho người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo góp phần vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và Chương trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Đắk Lắk.

 

Nội dung thực hiện dự án, gồm: 1) Chuyển giao và tiếp nhận công nghệ nhân giống nấm và công nghệ nuôi trồng nấm Rơm (Volvariella volvacea), nấm Sò (Pleurotus florida), nấm Mộc nhĩ (Auricularia polytricha), nấm Linh chi (Ganoderma lucidum), nấm Trân Châu (Agrocybe. Sp), nấm Đầu khỉ (Hericium erinaceus); 2) Xây dựng mô hình liên kết từ cung ứng giống, vật tư và dịch vụ kỹ thuật đến hỗ trợ sản xuất, bao tiêu… trên địa bàn huyện Krông Ana và vùng lân cận tạo thành chuỗi giá trị trong ngành hàng nấm; 3) Xây dựng 01 mô hình sản xuất tập trung với 06 loại nấm (Rơm, Sò, Mộc nhĩ, Linh chi, Trân Châu, Đầu khỉ); 4) Xây dựng 30 mô hình nuôi trồng nấm phân tán; 5) Xây dựng 01 mô hình sơ chế, bảo quản, bao tiêu sản phẩm nấm Rơm, nấm Sò, nấm Mộc nhĩ, nấm Linh chi, nấm Trân châu, nấm Đầu khỉ; 6) Đào tạo cán bộ kỹ thuật và tập huấn cho người dân; 7): Xây dựng nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm Nấm Krông Ana.

 

Đại diện Ban Chủ nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Dự án


Qua báo cáo kết quả thực hiện Dự án, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao việc thực hiện Dự án quy mô, khoa học, sản phẩm đầu ra đảm bảo, kết quả thực hiện theo mục tiêu ban đầu. Tuy niên, Hội đồng yêu cầu Ban Chủ nhiệm chỉnh sửa, bổ sung, làm rõ hơn một số nội dung báo cáo. Kết quả Hội đồng thống nhất Dự án xếp loại đạt.

 

Ngọc Hoàng

Các tin khác

Hội nghị Tổng kết hoạt động Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh nhiệm kỳ VIII (giai đoạn 2016-2020) Hội đồng đánh giá, nghiệm thu dự án cấp tỉnh “Ứng dụng than sinh học canh tác một số cây trồng chủ lực trong điều kiện biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk" Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp tỉnh "Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm hỗ trợ điều trị tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu từ đài hoa cây Bụp giấm (Hibiscus sabdariffa) trồng tại Đắk Lắk" Hội đồng giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh: "Nghiên cứu định lượng khả năng lưu trữ CO2 của các trạng thái rừng và vùng trồng cao su tỉnh Đắk Lắk sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh viễn thám Landsat" Nghiên cứu giải pháp và công nghệ thu, trữ nước ngầm tầng nông kết hợp bơm sử dụng năng lượng tái tạo (nước Va, mặt trời) để cấp nước tưới cho cây công nghiệp của tỉnh Đắk Lắk trong điều kiện BĐKH Hội đồng xét giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain phục vụ truy xuất nguồn gốc các nông sản chủ lực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng xét giao trực tiếp dự án cấp tỉnh: “Áp dụng một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng sinh sản của đàn bò thịt tại tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng xét giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh: “Xác định giá trị khoa học của các loài nấm dược liệu ở tỉnh Đắk Lắk và phát triển thành sản phẩm thương mại đặc trưng của tỉnh” Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu mức độ và các biện pháp hạn chế phát thải nhà kính trong sản xuất cà phê tại tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng xét giao trực tiếp đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên giáo cấp cơ sở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”
Thông báo
Thông báo số 31/TB-SKHCN ngày 25/02/2021 v/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2022 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thông báo số 27/TB-SKHCN ngày 18/2/2021 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
Thông báo số 05/TB-SKHCN ngày 19/01/2021 tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021
Công văn số 873/SKHCN-CNg ngày 25/12/2020 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2020
Mẫu báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Công văn số 94-CV/ĐU ngày 25/11/2020 về Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
Công văn số 687/SKHCN-TĐC ngày 27/10/2020, V/v báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020
Công văn số 466/SKHCN-VP ngày 03/8/2020 V/v triển khai Công văn số 6743/UBND-KGVX thực hiện cách ly xã hội đối với TP. BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2872165

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007