Ngày 3 Tháng 4 Năm 2020 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Khoa học và công nghệ cơ sở
Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài: “Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk”
08:45 28/02/2020

Sáng ngày 24/02, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở “Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk”. Đề tài do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk chủ trì thực hiện, ThS. Nguyễn Đình Hiền làm chủ nhiệm đề tài.

 

Toàn cảnh Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài

 

Đề tài thực hiện với 3 mục tiêu: Làm rõ cơ sở lý luận của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk; Đánh giá thực trạng hoạt động tư vấn, phản biện của của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk; Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TVPB&GĐXH của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk.

 

ThS. Nguyễn Đình Hiền - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài

 

Qua kết quả thực hiện đề tài, Ban chủ nhiệm đề tài đã đưa ra một số kết luận về hoạt động TVPB&GĐXH: Hoạt động TVPB&GĐXH của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk thời gian qua đạt kết quả thấp, mỗi năm chỉ thực hiện được một hai nhiệm vụ. Còn gặp nhiều khó khăn, bất cập như: Môi trường triển khai hoạt động TVPB&GĐXH chưa thuận lợi; hoạt động TVPB&GĐXH chỉ trông chờ vào tự nguyện yêu cầu của các chủ đầu tư; Chưa có quy định bắt buộc các loại dự án phải có TVPB&GĐXH; Tỉnh ủy và UBND tỉnh chưa có danh mục các dự án đặt hàng cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thực hiện TVPB&GĐXH như một số tỉnh thành khác; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật chưa chủ động đề xuất UBND tỉnh giao thực hiện tư vấn, phản biện một số quy hoạch, dự án quan trọng; Chưa xây dựng nguồn nhân lực cho hoạt động TVPB&GĐXH; Chưa xây dựng “quy trình” cho hoạt động TVPB&GĐXH.

 

TS Vương Hữu Nhi – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk đại diện cơ quan chủ trì trao đổi kết quả thực hiện đề tài

 

Ban chủ nhiệm đề tài đã bám sát các mục tiêu, nội dung nghiên cứu và căn cứ vào kết quả thực hiện đề tài đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất làm cơ sở để tỉnh Đắk Lắk đưa ra những chính sách đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động TVPB&GĐXH của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk.

 

TS. Đinh Khắc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận của Hội đồng

 

Qua báo cáo kết quả thực hiện đề tài, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao giá trị ứng dụng trong thực tiễn của đề tài; các sản phẩm giao nộp đầy đủ, đảm bảo. Bên cạnh đó, Hội đồng nghiệm thu cũng đã đưa ra những ý kiến góp ý để Ban chủ nhiệm đề tài điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện một số phần của báo cáo kết quả đề tài như: Tổng quan tình hình nghiên cứu cần tập trung đánh giá các công trình nghiên cứu có liên quan; Đối tượng nghiên cứu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu cần điều chỉnh, sắp xếp cho phù hợp; Kết quả nghiên cứu cần bám sát vào nội dung nghiên cứu; Kiến nghị cần cụ thể hơn và căn cứ vào số liệu phân tích trong nghiên cứu để đưa ra kiến nghị thực tế… Kết quả đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Đạt.

 

Minh Hồng

Các tin khác

Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở: "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk" Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài: “Nâng cao hiệu quả công tác giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đối với các đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk quản lý” Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: "Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất nấm trắng sữa (Calocbye Indica) tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Đắk Lắk Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm lò đốt rác thải rắn sinh hoạt đạt công suất 500 - 700kg/giờ" Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: "Xây dựng mô hình nuôi lợn nái Sóc Tây Nguyên lai với lợn đực rừng và kỹ thuật nuôi con lai F1 thương phẩm tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk" Hội thảo khoa học đề tài cấp cơ sở: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” Nghiệm thu đề tài: “Xây dựng mô hình nuôi gà lai F1 (Gà chọi Bình Định x Gà Lương Thượng) tại vùng dân tộc thiểu số huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk” Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng các chế phẩm chiết xuất từ cây quế và cây chiêu liêu trong bảo quản trái bơ và chanh dây tại tỉnh Đắk Lắk Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Krông Ana Hội đồng nghiệm thu đề tài: Xây dựng Điểm kết nối cung – Cầu công nghệ tại tỉnh Đắk Lắk
Thông báo
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Công văn số 127/SKHCN-VP ngày 13/3/2020 V/v đôn đốc thực hiện báo cáo định kỳ
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 25/TB-SKHCN ngày 10/02/2020 V/v Đề xuất nhiệm vụ thuộc "Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Kế hoạch số 1054/KH-UBND ngày 12/02/2020 V/v tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 16/TB-SKHCN ngày 06/02/2020 V/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2021 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Công văn số 148/VSHTT-ĐTTT ngày 30/7/2019 của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ, V/v đăng thông báo tiếp nhận và thực hiện yêu cầu tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ trên Cổng thông tin điện tử
Công văn số 434/SKHCN-CN ngày 25/6/2019 V/v mời tham gia đăng ký xét chọn tôn vinh "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu"
Kế hoạch số 4205/KH-UBND ngày 24/5/2019, Kế hoạch Triển khai các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019
Kế hoạch số 64/KH-SKHCN ngày 09/4/2019, Tổ chức cuộc thi "tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
Công văn số 07/TĐC-QLĐL ngày 08/4/2019 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông báo số 24/TB-SKHCN ngày 27/02/2019, Đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2020
Thông báo số 20/TB-SKHCN ngày 12/02/2019 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 23/1/2019, Xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2020 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2342687

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007