Ngày 19 Tháng 1 Năm 2021 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Khoa học và công nghệ cơ sở
Hội đồng khoa học nghiệm thu, đánh giá đề tài cấp cơ sở “Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống lúa đen của đồng bào dân tộc Thái trên địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk”
09:43 23/10/2020

Sáng ngày 23/10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội đồng khoa học nghiệm thu, đánh giá đề tài cấp cơ sở “Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống lúa đen của đồng bào dân tộc Thái trên địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk”. Cơ quan thực hiện là phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ea Súp, chủ nhiệm đề tài là KS. Nguyễn Ngọc Phú và đơn vị phối hợp thực hiện là Công ty TNHH MTV Sông Hương.

 


Toàn cảnh Hội đồng

 

Mục tiêu của đề tài là xây dựng 02 mô hình trồng thử nghiệm giống lúa đen, góp phần bảo tồn giống lúa đen của đồng bào dân tộc Thái trên địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

 

Đề tài xác định thực hiện 2 nội dung, đó là: Xây dựng 02 mô hình trồng thử nghiệm giống lúa đen của đồng bào dân tộc Thái trên địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk (quy mô 10 ha, 5 ha/mô hình) và hướng dẫn kỹ thuật trồng giống lúa đen của đồng bào dân tộc Thái.

 


ThS. Nguyễn Thị Minh Huyền - Đại diên Ban chủ nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đề tài

 

Theo báo cáo kết quả đề tài, đề tài đã thực hiện thí nghiệm 3 liều lượng đạm và kali, kết quả cho thấy năng suất biến động từ 2,4-3,35 tấn/ha. Công thức phân bón K3N2 có năng suất lý thuyết và thực thu cáo nhất; Xây dựng thành công 2 mô hình  tại xã Ya Tờ Mốt với tổng diện tích 10 ha trồng giống lúa Đen, áo dụng theo quy trình, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng giống lúa, QCVN 01-55:2011/BNNPTNT (2011); Năng suất thực thu cao hơn giống đối chứng 1,14 tấn/ha, là giống lúa chất lượng cơm ngon nên giá lúa khi thu mua cao hơn giống truyền thống của địa phương (Khẩu Mun), lãi thuần  thu được từ 13.200.000 - 15.420.000 đồng/ha. Lợi nhuận của giống lúa Đen vượt trội so với giống lúa Khẩu Mun. Tỷ suất lợi nhuận biến động từ 2,0-2,8 so với mô hình đối chứng... Với kết quả nghiên cứu sẽ góp phần  bảo vệ nguồn gien địa phương và cung cấp những lý luận khoa học trong quá trình  nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống lúa Đen (Khẩu Xiên Lăm) của đồng bào dân tộc Thái.

 

Qua báo cáo kết quả đề tài, Hội đồng đã đánh giá cao việc thực hiện đề tài, qua đó thấy bảo tồn giống lúa đen của đồng bào dân tộc Thái trên địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk rất cần thiết, là cơ sở để nhân rộng và trồng lúa đen trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đã yêu cầu Ban chủ nhiệm đề tài bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp. Kết quả Hội đồng đã thống nhất đề tài đạt và yêu cầu hoàn thiện chỉnh sửa báo cáo tổng kết theo quy định.

 

 


TS. Đinh Khắc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng phát biểu ý kiến kết luận của Hội đồng

 

Thanh Minh

Các tin khác

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Ứng dụng khoa học và công nghệ vào việc sản xuất cây giống rau trong nhà màng trên địa bàn huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng tư vấn, giao trực tiếp đề tài KH&CN cấp cơ sở “Xây dựng mô hình trồng nấm Bào ngư xám và nấm Linh chi theo quy trình sản xuất rau hữu cơ của Nhật Bản” Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Xây dựng mô hình nuôi gà Ri cho các hộ phụ nữ dân tộc thiểu số tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng tư vấn, giao trực tiếp đề tài: Phát triển kinh tế hợp tác sản xuất lâm nghiệp bền vững trong ĐBDTTS tại huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Xây dựng mô hình trồng giống Lạc L27, L20 và L23 năng suất cao tại huyện Krông Bông” Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Xây dựng mô hình chăn nuôi Dê Bách thảo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk” Hội đồng KH&CN tư vấn, giao trực tiếp đề tài cấp cơ sở: “Ứng dụng kỹ thuật để nhân giống gà Tò trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng KH&CN tư vấn, giao trực tiếp đề tài cấp cơ sở: “Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn sóc theo hướng tăng năng suất, chất lượng và an toàn dịch bệnh tại xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng KH&CN tư vấn, giao trực tiếp đề tài cấp cơ sở: Xây dựng mô hình vịt kiêm dụng PT trên đệm lót sinh học tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk Hội đồng nghiệm thu đề tài: "Xây dựng mô hình kiểm soát chuỗi thực phẩm rau an toàn tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk"
Thông báo
Công văn số 873/SKHCN-CNg ngày 25/12/2020 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2020
Mẫu báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Công văn số 94-CV/ĐU ngày 25/11/2020 về Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
Công văn số 687/SKHCN-TĐC ngày 27/10/2020, V/v báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020
Công văn số 466/SKHCN-VP ngày 03/8/2020 V/v triển khai Công văn số 6743/UBND-KGVX thực hiện cách ly xã hội đối với TP. BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2755798

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007