Ngày 19 Tháng 1 Năm 2021 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Quản lý khoa học
Hội đồng đánh giá, nghiệm thu dự án cấp tỉnh “Ứng dụng than sinh học canh tác một số cây trồng chủ lực trong điều kiện biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk"
04:56 21/10/2020

Chiều ngày 19/10, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội đồng KH&CN đánh giá, nghệm thu dự án cấp tỉnh “Ứng dụng than sinh học canh tác một số cây trồng chủ lực trong điều kiện biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk". Đề tài do Viện Môi trường Nông nghiệp (trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm đề tài là TS. Lương Hữu Thành.

 

Toàn cảnh Hội đồng

 

Mục tiêu của dự án gồm: Xây dựng lò đốt than sinh học phù hợp với nguyên liệu là phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Hoàn thiện quy trình sản xuất than sinh học và sử dụng than sinh học trong canh tác một số loại cây trồng chủ lực của tỉnh Đắk Lắk; Xây dựng được 02 mô hình ứng dụng sản phẩm than sinh học trong canh tác cây hồ tiêu, cà phê tại các vùng canh tác trọng điểm (với quy mô 1 ha/mô hình); 100 hộ dân được tập huấn về kỹ thuật sản xuất và sử dụng than sinh học cho canh tác cây cà phê và hồ tiêu.

 

Từ mục tiêu của dự án, Ban chủ nhiệm dự án đã thực hiện 05 nội dung nghiên cứu đó là: Khảo sát, đánh giá tiềm năng sản xuất và ứng dụng than sinh học đối với cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Lựa chọn lò đốt than sinh học phù hợp với các nguyên liệu phế phụ phẩm nông nghiệp phát thải từ các hoạt động sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Hoàn thiện quy trình sản xuất than sinh học từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ gia đình phù hợp với điều kiện Đắk Lắk; Xây dựng mô hình ứng dụng than sinh học trong canh tác một số cây trồng chủ lực tại Đắk Lắk.

 

TS. Lương Hữu Thành - Chủ nhiệm dự án báo cáo kết quả

 

Kết quả triển khai dự án với 05 nội dung thực hiện, Ban chủ nhiệm dự án đã đưa ra một số kết luận như sau:

 

- Kết quả khảo sát, đánh giá tiềm năng sản xuất và ứng dụng than sinh học đối với cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cho thấy tổng lượng phụ phẩm từ thân cây, cành lá và vỏ quả cà phê hàng năm tương ứng là 1.084.746; 589.073 và 33.302 tấn/năm.

 

- Trên cơ sở khảo sát, đánh giá đã chọn được 2 điểm xây dựng mô hình (lò đốt) sản xuất than sinh học tại thôn 11 và thôn 14 xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin; Lựa chọn được 2 địa điểm xây dựng mô hình ứng dụng than sinh học cho cây trồng, gồm mô hình cho cây cà phê tại thôn 14 xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin và mô hình ứng dụng than sinh học cho cây hồ tiêu tại xã Ea Tóh, huyện Krông Năng.

 

- Lựa chọn lò đốt than sinh học phù hợp với các nguyên liệu phế phụ phẩm nông nghiệp phát thải từ các hoạt động sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Kết quả dự án đã lựa chọn được 02 lò đốt áp dụng cho đối tượng nguyên liệu thân, cành cây và đối tượng vỏ quả cà phê.

 

- Xây dựng mô hình sản xuất than sinh học từ phế phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ gia đình phù hợp với điều kiện Đắk Lắk. Kết quả dự án đã sản xuất 8 tấn than sinh học từ thân, cành; 1,5 tấn than sinh học từ vỏ quả.

 

- Hoàn thiện 02 quy trình sản xuất than sinh học từ phế phụ phẩm nông nghiệp phù hợp với điều kiện Đắk Lắk, gồm 01 quy trình sản xuất than sinh học từ thân, cành cây; 01 quy trình sản xuất than sinh học từ vỏ quả cà phê.

 

- Xây dựng 02 mô hình ứng dụng sản phẩm than sinh học trong canh tác cây trồng tại Đắk Lắk, gồm 01 mô hình sử dụng than sinh học cho cà phê và 01 mô hình sử dụng than sinh học cho cây hồ tiêu. Kết quả mô hình cho thấy khi sử dụng than sinh học với liều lượng từ 0,5 - 1 tấn thay thế 25% lượng phân bón NPK có ảnh hưởng tích cực đến cây cà phê, cây hồ tiêu và đất trồng cà phê, hồ tiêu.

 

- Tập huấn cho 100 nông dân về kỹ thuật sử dụng than sinh học cho cây trồng tại huyện Krông Năng; huyện Cư M’gar và huyện Ea H’Leo.

 

TS. Đinh Khắc Tuấn – Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận của Hội đồng

 

Qua báo cáo kết quả dự án, Hội đồng đã đánh giá cao việc thực hiện dự án, qua đó thấy được vai trò của than sinh học trong canh tác cây cà phê và hồ tiêu, là cơ sở để nhân rộng sử dụng than sinh học cho các đối tượng cây trồng khác. Các sản phẩm giao nộp của dự án đã đảm bảo về nội dung và chất lượng của thuyết minh. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đã yêu cầu Ban chủ nhiệm dự án bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp.

 

Kết quả Hội đồng đã thống nhất dự án xếp loại đạt và yêu cầu Ban chủ nhiệm dự án hoàn thiện chỉnh sửa báo cáo tổng kết theo quy định.

 

Minh Hồng

Các tin khác

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp tỉnh "Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm hỗ trợ điều trị tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu từ đài hoa cây Bụp giấm (Hibiscus sabdariffa) trồng tại Đắk Lắk" Hội đồng giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh: "Nghiên cứu định lượng khả năng lưu trữ CO2 của các trạng thái rừng và vùng trồng cao su tỉnh Đắk Lắk sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh viễn thám Landsat" Nghiên cứu giải pháp và công nghệ thu, trữ nước ngầm tầng nông kết hợp bơm sử dụng năng lượng tái tạo (nước Va, mặt trời) để cấp nước tưới cho cây công nghiệp của tỉnh Đắk Lắk trong điều kiện BĐKH Hội đồng xét giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain phục vụ truy xuất nguồn gốc các nông sản chủ lực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng xét giao trực tiếp dự án cấp tỉnh: “Áp dụng một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng sinh sản của đàn bò thịt tại tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng xét giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh: “Xác định giá trị khoa học của các loài nấm dược liệu ở tỉnh Đắk Lắk và phát triển thành sản phẩm thương mại đặc trưng của tỉnh” Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu mức độ và các biện pháp hạn chế phát thải nhà kính trong sản xuất cà phê tại tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng xét giao trực tiếp đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên giáo cấp cơ sở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” Hội đồng nghiệm thu đề tài: "Đánh giá thực trạng, nhu cầu và đề xuất các giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk" Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu đặc điểm sinh học, thử nghiệm nuôi thuần hóa và sản xuất giống cá rô cờ tại tỉnh Đắk Lắk"
Thông báo
Công văn số 873/SKHCN-CNg ngày 25/12/2020 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2020
Mẫu báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Công văn số 94-CV/ĐU ngày 25/11/2020 về Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
Công văn số 687/SKHCN-TĐC ngày 27/10/2020, V/v báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020
Công văn số 466/SKHCN-VP ngày 03/8/2020 V/v triển khai Công văn số 6743/UBND-KGVX thực hiện cách ly xã hội đối với TP. BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2755793

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007