Ngày 14 Tháng 12 Năm 2018 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Danh sách Hội đồng KH&CN

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH

NHIỆM KỲ VIII (GIAI ĐOẠN 2016-2020)

 

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Đơn vị công tác

Chức Danh trong Hội đồng

 

1

 

Nguyễn Hải Ninh

Tiến sỹ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Chủ tịch

 

2

 

Đinh Khắc Tuấn

Tiến sỹ

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Phó Chủ tịch Thường trực

 

3

 

Đặng Tuấn Đạt

Giáo sư,

Tiến sỹ

Hiệu trưởng, Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Phó chủ tịch

 

4

 

Vương Hữu Nhi

Tiến sỹ

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

 

Phó chủ tịch

 

 

5

 

Phạm Thế Trịnh

Tiến sỹ

TP. Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

Ủy viên, thư ký

 

6

 

Huỳnh Thị Chiến Hòa

Cử nhân

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ủy viên

 

7

 

Nguyễn Duy Thụy

Tiến sỹ

Viện Trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên

Ủy viên

 

8

 

Trần Đình Quế

Cử nhân

Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Ủy viên

 

9

 

Bùi Hữu Thành Cát

Thạc sỹ

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Ủy viên

 

10

H' Lim Niê

Thạc sỹ

Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy

Ủy viên

11

Linh Nga Niê K'dăm

Cử nhân

Ủy viên BCH hội văn nghệ dân gian Việt Nam

Ủy viên

12

Vũ Văn Tùng

Thạc sỹ

TP Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh

Ủy viên

13

Phạm Thọ Dược

Tiến sỹ

Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

Ủy viên

14

Lê Thị Thành

Bác sỹ CK I


Ủy viên

15

Nguyễn Trung Thành

Bác sỹ CK II

Phó giám đốc Sở Y tế

Ủy viên

16

Trịnh Đức Minh

Tiến sỹ

Chủ tịch Hiệp Hội cà phê BMT

Ủy viên

17

Huỳnh Quốc Thích

Thạc sỹ

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ủy viên

18

Y Ghi Niê

Tiến sỹ


Ủy viên

19

Văn Tiến Dũng

Tiến sỹ

TP. KH & Quan hệ quốc tế - Đại học Tây Nguyên

Ủy viên

20

Nguyễn Anh Dũng

PGS.TS

Viện trưởng Viện CNSH và Môi trường - Đại học Tây nguyên

Ủy viên

21

Trần Vinh

Tiến sỹ

Phó viện trưởng viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên

Ủy viên

22

Huỳnh Văn Tiến

Thạc sỹ

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ủy viên

23

Phan Xuân Lĩnh

Thạc sỹ

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Ủy viên

24

Trương Công Hồng

Kỹ sư

Phó Giám đốc Sở Công Thương

Ủy viên

25

Nguyễn Ngọc Tuyên

Tiến sỹ

Phó Giám đốc Công ty CP Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk

Ủy viên

26

Nguyễn Đăng Quế

Tiến sỹ

Giám đốc Phân viện Khu vực Tây Nguyên - Học viện hành chính Quốc gia

Ủy viên

27

Trần Trung Hiển

Thạc sỹ

Bí thư huyện ủy Krông Năng

Ủy viên

28

Bùi Văn Yên

Thạc sỹ

Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính

Ủy viên

29

Y Ka Nin H'đớk

Tiến sỹ

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

 

 Chi tiết Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 về việc thành lập Hội đồng KH&CN tỉnh nhiệm kỳ VIII (Giai đoạn 2016-2020)

 

Thông báo
Thông báo 171/TB-SKHCN, V/v xây dựng thuyết minh Dự án "Tạo lập nhãn hiệu chứng nhận gà thịt Ea Kar" thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển TSTT tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020
Thông báo số 167/TB-SKHCN ngày 13/11/2018, tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019
Thông báo V/v viết thu hoạch các kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW 7, khóa XII của Đảng
Thông báo 139/TB-SKHCN ngày 06/9/2018, V/v kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo 137/TB-SKHCN ngày 31/8/2018, V/v niêm yết và thực hiện 39 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 127/TB-SKHCN ngày 14/8/2018, Đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019
Công văn số 30/TĐC-QLĐL ngày 18/7/2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN; Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN, ngày 15/6/2018 của Bộ KH&CN
Thông báo số 82/TB-SKHCN ngày 11/5/2018 V/v niêm yết và thực hiện 45 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 400/SKHCN-VP ngày 14/6/2018, V/v thực hiện chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 1/9/2017
Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; Ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; V/v Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Kế hoạch số 39/KH-SKHCN ngày 23/3/2018; Triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 15/3/2018 , Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018
Thông báo số 110/SKHCN-KHTC ngày 12/3/2018 của Sở KH&CN V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019
Công văn 314/TĐC-ĐL của Tổng cục TĐC, V/v kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu
Thông báo số 03/TB-SKHCN ngày 03/01/2018; Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2019
Thông báo số 02/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia năm 2019
Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 02/01/2018; Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2019
Công văn số 10155/UBND-TH ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk, V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ II
Kế hoạch số 666/SKHCN-KH ngày 27/11/2017 V/v tham gia góp ý kiến Dự thảo 02 văn bản Quy phạm pháp luật năm 2017
Thông báo 160/TB-SKHCN, V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc "Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng đến năm 2025"
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
1725425

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007