Ngày 27 Tháng 2 Năm 2020 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Danh sách Hội đồng KH&CN

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH

NHIỆM KỲ VIII (GIAI ĐOẠN 2016-2020)

 

 

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Đơn vị công tác

Chức Danh trong Hội đồng

 
 

 

1

 

Nguyễn Tuấn Hà

Cử nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Chủ tịch

 

 

2

 

Đinh Khắc Tuấn

Tiến sỹ

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Phó Chủ tịch Thường trực

 

 

3

 

Đặng Tuấn Đạt

Giáo sư,

Tiến sỹ

Hiệu trưởng, Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Phó chủ tịch

 

 

4

 

Phạm Gia Việt

Thạc sỹ

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

 

Phó chủ tịch

 

 

 

5

 

Phan Xuân Lĩnh

Tiến sỹ

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

Ủy viên

 

 

6

 

Huỳnh Thị Chiến Hòa

Cử nhân

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ủy viên

 

 

7

 

H’Lim Niê

Thạc sỹ

Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy

Ủy viên

 

 

8

 

Trần Đình Quế

Cử nhân

Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Ủy viên

 

9

Trần Trung Hiển

Thạc sỹ

Bí thư huyện ủy Krông Năng

Ủy viên

 

10

Bùi Hồng Quý

Tiến sỹ

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Ủy viên

 

11

Bùi Thanh Lam

Kỹ sư

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

 

 

12

 

Bùi Hữu Thành Cát

Thạc sỹ

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Ủy viên

 

 

13

Nguyễn Văn Khoa

Thạc sỹ

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Ủy viên

 

14

Nguyễn Trung Thành

Bác sỹ CK II

Phó giám đốc Sở Y tế

Ủy viên

 

15

Huỳnh Văn Tiến

Thạc sỹ

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ủy viên

 

16

Trương Công Hồng

Kỹ sư

Phó Giám đốc Sở Công Thương

Ủy viên

 

17

Vũ Đức Côn

Thạc sỹ

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ủy viên

 

18

Bùi Văn Yên

Thạc sỹ

Phó Giám đốc  Sở Tài chính

Ủy viên

 

19

Vương Hữu Nhi

Tiến sỹ

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Ủy viên

 

20

Trịnh Đức Minh

Tiến sỹ

Chủ tịch Hiệp Hội cà phê BMT

Ủy viên

 

21

Linh Nga Niê K'dăm

Cử nhân

Ủy viên BCH Hội văn nghệ dân gian Việt Nam

Ủy viên

 

22

Dương Chí Ủy

BS CKII

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk

Ủy viên

 

23

Nguyễn Đăng Quế

Tiến sỹ

Giám đốc Phân viện Khu vực Tây Nguyên - Học viện hành chính Quốc gia

Ủy viên

 

24

Nguyễn Ngọc Tuyên

Tiến sỹ

Trưởng cơ sở, Trường Đại học Đông Á – Đắk Lắk, Gia Lai

Ủy viên

 

25

Văn Tiến Dũng

Tiến sỹ

TP. Khoa học và Quan hệ quốc tế - Đại học Tây Nguyên

Ủy viên

 

26

Nguyễn Duy Thụy

Tiến sỹ

Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Vùng Tây Nguyên

Ủy viên

 

27

Phạm Thọ Dược

Tiến sỹ

Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

Ủy viên

 

28

Nguyễn Anh Dũng

PGS.TS

Viện trưởng Viện CNSH và Môi trường - Đại học Tây nguyên

Ủy viên

 

29

Trần Vinh

Tiến sỹ

Phó Viện trưởng Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên

Ủy viên

 

 

30

 

Phạm Thế Trịnh

Tiến sỹ

TP. Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

Ủy viên, thư ký

 
 

 

 Chi tiết Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 về việc kiện toàn Hội đồng KH&CN tỉnh nhiệm kỳ VIII (Giai đoạn 2016-2020)

 

Thông báo
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 25/TB-SKHCN ngày 10/02/2020 V/v Đề xuất nhiệm vụ thuộc "Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Kế hoạch số 1054/KH-UBND ngày 12/02/2020 V/v tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 16/TB-SKHCN ngày 06/02/2020 V/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2021 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Công văn số 148/VSHTT-ĐTTT ngày 30/7/2019 của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ, V/v đăng thông báo tiếp nhận và thực hiện yêu cầu tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ trên Cổng thông tin điện tử
Công văn số 434/SKHCN-CN ngày 25/6/2019 V/v mời tham gia đăng ký xét chọn tôn vinh "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu"
Kế hoạch số 4205/KH-UBND ngày 24/5/2019, Kế hoạch Triển khai các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019
Kế hoạch số 64/KH-SKHCN ngày 09/4/2019, Tổ chức cuộc thi "tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
Công văn số 07/TĐC-QLĐL ngày 08/4/2019 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
Công văn số 144/SKHCN-TĐC ngày 21/3/2019 V/v triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019
Thông báo số 1880/UBND-TH ngày 11/3/2019 v/v tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình "Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp" năm 2019
Thông báo số 24/TB-SKHCN ngày 27/02/2019, Đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2020
Thông báo số 20/TB-SKHCN ngày 12/02/2019 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 23/1/2019, Xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2020 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2309928

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007