Ngày 6 Tháng 4 Năm 2020 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Bản tin địa phương
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019
07:35 05/08/2019

Sáng 02/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị.

 

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 79 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng với 4.026 đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc tích cực, chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động triển khai các nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị quan tâm triển khai thực hiện; việc học tập, nghiên cứu, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ được tổ chức kịp thời…

 

Công tác giáo dục đào đạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền, phúc lợi và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều kết quả tiến bộ; hệ thống chính trị tiếp tục được cũng cố và kiện toàn; hoạt động của chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp thiết thực, hiệu quả và có chuyển biến…

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm vẫn còn tồn tại, hạn chế như: công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng và nắm bắt tư tưởng của một số cấp ủy chưa kịp thời; chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ, đảng bộ có mặt còn hạn chế; công tác phát triển đảng viên ở một số TCCS đảng chưa được chú trọng…

 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, các TCCS đảng trực thuộc cần phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao; quán triệt, học tập, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc sinh hoạt chuyên đề năm 2019; tích cực tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng của tỉnh; quan tâm đến việc phát triển đảng viên mới;  thực hiện tốt việc sáp nhập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh với Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh theo quy định…

 

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trần Đình Quế phát biểu kết luận hội nghị.

 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối cũng đã trình bày tới các đại biểu Dự thảo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Dự thảo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 15/5/2009 của Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới”.

 

Theo Daklak.gov.vn

Các tin khác

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Hội đồng khoa học đánh giá đề tài không sử dụng NSNN "Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm gạch không nung tự khóa từ đất đồi tại tỉnh Đắk Lắk" Tập huấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đặc sản địa phương Tập huấn sử dụng chữ ký số cho công chức, viên chức phụ trách triển khai chữ ký số tại các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk Cục Sở hữu trí tuệ: 6 tháng đầu năm xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tăng gần 67% Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã tỉnh lần thứ 8, khóa V Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử Sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2019 Tọa đàm, ký kết hợp tác phát triển du lịch Đắk Lắk và Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2019 - 2025 Hội nghị công chức, viên chức, lao động 6 tháng đầu năm 2019
Thông báo
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Công văn số 127/SKHCN-VP ngày 13/3/2020 V/v đôn đốc thực hiện báo cáo định kỳ
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 25/TB-SKHCN ngày 10/02/2020 V/v Đề xuất nhiệm vụ thuộc "Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Kế hoạch số 1054/KH-UBND ngày 12/02/2020 V/v tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 16/TB-SKHCN ngày 06/02/2020 V/v xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2021 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Công văn số 148/VSHTT-ĐTTT ngày 30/7/2019 của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ, V/v đăng thông báo tiếp nhận và thực hiện yêu cầu tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ trên Cổng thông tin điện tử
Công văn số 434/SKHCN-CN ngày 25/6/2019 V/v mời tham gia đăng ký xét chọn tôn vinh "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu"
Kế hoạch số 4205/KH-UBND ngày 24/5/2019, Kế hoạch Triển khai các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019
Kế hoạch số 64/KH-SKHCN ngày 09/4/2019, Tổ chức cuộc thi "tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
Công văn số 07/TĐC-QLĐL ngày 08/4/2019 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông báo số 24/TB-SKHCN ngày 27/02/2019, Đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2020
Thông báo số 20/TB-SKHCN ngày 12/02/2019 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 23/1/2019, Xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2020 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2345561

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007