Ngày 4 Tháng 8 Năm 2020 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ
Đắk Lắk ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh
04:35 07/04/2017

Quyền sở hữu trí tuệ là một khái niệm pháp lý nhưng được sử dụng rộng rãi trong cả các lĩnh vực dân sự, kinh tế, thương mại, đầu tư, hành chính, hình sự - dùng để chỉ quyền của chủ thể đối với tài sản trí tuệ. Theo Luật Sở hữu trí tuệ thì Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Quyền sở hữu trí tuệ là là một tài sản của tổ chức, cá nhân, thuộc nhóm tài sản vô hình, được tạo nên từ nỗ lực sáng tạo trí tuệ. Quyền sở hữu trí tuệ khi được nhà nước bảo hộ sẽ giúp tổ chức, cá nhân bảo vệ tài sản vô hình (tài sản trí tuệ) trong các hoạt động thương mại, tạo ra lợi thế độc quyền trong cạnh tranh, khai thác, vì nếu các đối thủ lấy đi sản phẩm trí tuệ của mình và thu lợi từ nó sẽ bị nhà nước ngăn chặn, xử lý theo quy định của Pháp luật.

Với tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ như vậy, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2015 - 2020, nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tạo lập quyền sở hữu trí tuệ cho mình. Các tài sản trí tuệ được nhà nước bảo hộ (đã được cấp văn bằng bảo hộ) kể từ ngày 08/01/2015 trở về đây sẽ được hỗ trợ một lần bằng tiền với hình thức chuyển khoản, cụ thể như sau:

       - Đối với nhãn hiệu: Mỗi tổ chức, cá nhân được hỗ trợ duy nhất một lần 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

        - Đối với nhãn hiệu tập thể không mang địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương: Mỗi tập thể được hỗ trợ duy nhất một lần 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

        - Đối với nhãn hiệu chứng nhận không mang địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương: Mỗi tổ chức, cá nhân được hỗ trợ duy nhất một lần 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

        - Đối với kiểu dáng công nghiệp: Mỗi tổ chức, cá nhân được hỗ trợ nhiều lần nếu có nhiều kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ. Mỗi kiểu dáng công nghiệp đã bảo hộ được hỗ trợ 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

        - Đối với sáng chế/giải pháp hữu ích: Mỗi tổ chức, cá nhân được hỗ trợ nhiều lần nếu có nhiều sáng chế/giải pháp hữu ích được bảo hộ. Mỗi sáng chế/giải pháp hữu ích đã bảo hộ được hỗ trợ 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

        - Đối với giống cây trồng: Mỗi tổ chức, cá nhân được hỗ trợ nhiều lần nếu có nhiều giống cây trồng được bảo hộ. Mỗi giống cây trồng được bảo hộ được hỗ trợ 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

       - Đối với quyền tác giả, quyền liên quan: Mỗi tổ chức, cá nhân được hỗ trợ duy nhất một lần 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

        - Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu);

        - Bản sao văn bằng bảo hộ;

       - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức), chứng minh nhân dân (đối với cá nhân);

        - Phương án sử dụng và phát triển đối tượng được bảo hộ (theo mẫu).

Thông tin chi tiết, xem website http://skhcn.daklak.gov.vn, điện thoại 0500.3952901

 

Bình Tuy - Phòng Quản lý Chuyên ngành

Các tin khác

Tọa đàm “Đánh giá tiến độ triển khai kế hoạch kiểm soát chất lượng, xác định những khó khăn và hướng ưu tiên phát triển chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột trong lương lai” Để sở hữu trí tuệ thực sự là động lực cho đổi mới sáng tạo Tổ chức lớp tập huấn Quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân tại Phú Thọ Hội nghị tập huấn trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ Hội nghị tuyên truyền “An toàn bức xạ đối với thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế” Các biện pháp thực thi quyền Sở hữu trí tuệ Nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ: Tập trung vào thực thi Hội nghị tập huấn Sở hữu trí tuệ Cục An toàn bức xạ và hạt nhân làm việc với chuyên gia của IAEA về việc thực hiện thanh sát trong giai đoạn tiếp theo
Thông báo
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2494211

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007