Ngày 19 Tháng 1 Năm 2021 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Đại hội đại biểu Đảng bộ
Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
08:59 18/06/2020

Trong 2 ngày (16 và 17/6), Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Quang cảnh Đại hội

 

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy hiện nay có 64 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả quan trọng. Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các ngành có liên quan tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo thực hiện Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2020; kế hoạch công tác của Thường trực Tỉnh ủy, ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ động giải quyết công việc trên các lĩnh vực kịp thời, có hiệu quả…

 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã chỉ đạo các phòng chuyên môn chuẩn bị tốt nội dung tài liệu và các điều kiện nhằm phục vụ 31 Kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, 83 Kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên 160 cuộc họp, làm việc với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ngành của tỉnh về nhiều lĩnh vực; chuẩn bị chu đáo nội dung tài liệu và các chương trình của Thường trực Tỉnh ủy để làm việc với gần 70 đoàn công tác của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức quốc tế; trực tiếp soạn thảo và phối hợp các cơ quan tham mưu giúp cấp ủy ban hành gần 10.000 văn bản các loại và trên 4.000 văn bản của Văn phòng Tỉnh ủy trên các lĩnh vực…

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới

 

Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ủy và các chi ủy trực thuộc quan tâm thông qua việc duy trì chế độ sinh hoạt đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng; nội dung sinh hoạt luôn đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; đảng viên đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc… Trong nhiệm kỳ đã kết nạp thêm 9 đảng viên mới, xét chuyển Đảng chính thức cho 10 đồng chí, thẩm tra lý lịch 9 quần chúng, cử 8 quần chúng ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng, chuyển sinh hoạt Đảng về sinh hoạt nơi cư trú cho 10 đồng chí, chuyển sinh hoạt nội bộ 13 đồng chí, tiếp nhận 31 đồng chí ở cơ quan khác về…

 

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 với các chỉ tiêu như: 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ phát triển từ 3-5 đảng viên mới; hằng năm có 5/5 chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt ở chi bộ nơi cư trú; 100% gia đình đảng viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm…

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí. Tại kỳ họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã bầu 3 đồng chí vào Ban Thường vụ; đồng chí Nguyễn Thượng Hải - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Theo Daklak.gov.vn

Các tin khác

Đại hội Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30 Thường trực Tỉnh ủy lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 Cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh” Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Huyện Buôn Đôn: 98% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội
Thông báo
Công văn số 873/SKHCN-CNg ngày 25/12/2020 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2020
Mẫu báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Công văn số 94-CV/ĐU ngày 25/11/2020 về Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
Công văn số 687/SKHCN-TĐC ngày 27/10/2020, V/v báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020
Công văn số 466/SKHCN-VP ngày 03/8/2020 V/v triển khai Công văn số 6743/UBND-KGVX thực hiện cách ly xã hội đối với TP. BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2755777

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007