Ngày 26 Tháng 11 Năm 2020 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Đại hội đại biểu Đảng bộ
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Ana lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025
10:30 12/08/2020

Trong 2 ngày 10 và 11/8, Đảng bộ huyện Krông Ana tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng 205 đại biểu đại diện cho hơn 3.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Các đại biểu tham dự đại hội

 

Nhiệm kỳ 2015–2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Krông Ana đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa IX đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện trên 4.553 tỷ đồng, tăng bình quân 9,6%/năm. Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn ước đạt 312.606 triệu đồng, tăng 11,6%/năm. Kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn được đầu tư xây dựng, phục vụ ngày càng tốt hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Đến nay, tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa và cứng hóa đường huyện, đường nội thị, đường xã đạt 100%; 100% gia đình trong khu dân cư được sử dụng điện. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, ước thực hiện đến cuối năm 2020, toàn huyện có 118/133 tiêu chí đạt chuẩn và có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm với 84% tổng số gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 82,4% thôn, buôn được công nhận thôn, buôn văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 2,7%/năm, đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 5%. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội ngày càng được tăng cường.

 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng toàn diện. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 696 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ lên 3.261 đảng viên.

 

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới - Phát triển”, đại hội đã tiến hành kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua; chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là mặt yếu kém chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm để Ban Chấp hành khóa mới có giải pháp phù hợp nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của nhiệm kỳ mới.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Krông Ana đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện cần có các giải pháp đột phá để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhất là các lĩnh vực huyện có tiềm năng, lợi thế như nông nghiệp, du lịch và năng lượng tái tạo; tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy ý chí, khát vọng và sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, củng cố thế trận toàn dân, an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững mạnh…

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 36 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí (13 chính thức, 1 dự khuyết). Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu đồng chí Nguyễn Kính tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đại hội đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với một số chỉ tiêu như: phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt từ 9,6%; giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 112,8 triệu đồng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội 13.825 tỷ đồng; hằng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 2,5%; đến năm 2025 toàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới; hằng năm 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ...

 

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Theo Daklak.gov.vn

Các tin khác

Đại hội Đảng bộ các cấp phải chọn khâu đột phá cho nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Buôn Hồ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Năng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 TP. Buôn Ma Thuột: Thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách bảo đảm chỉ tiêu năm 2020 Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng – Đoàn thể huyện Krông Bông lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
Thông báo
Công văn số 687/SKHCN-TĐC ngày 27/10/2020, V/v báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020
Công văn số 466/SKHCN-VP ngày 03/8/2020 V/v triển khai Công văn số 6743/UBND-KGVX thực hiện cách ly xã hội đối với TP. BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2627718

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007