Ngày 19 Tháng 1 Năm 2021 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Đại hội đại biểu Đảng bộ
Đại hội Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
08:27 05/06/2020

Sáng 3-6, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đại biểu tham dự đại hội

 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chi bộ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đơn vị. 

 

Công tác kiểm tra, giám sát Đảng tiếp tục đi vào nền nếp, 100% đảng viên được giám sát theo quy định; việc triển khai nhiệm vụ đều bám sát chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, quy trình, quy định và chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ để thực hiện.

 

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cơ quan nội chính tham mưu thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Chú trọng tham mưu giải quyết các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, kéo dài; giải quyết nhanh chóng đơn thư khiếu nại, tố cáo… Qua đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã vinh dự được Ban Nội chính Trung ương tặng Cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu Cụm III trong phong trào thi đua tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc về nội chính và tham nhũng giai đoạn 2016-2018.

 

Với 25 đảng viên sinh hoạt tại 3 tổ đảng, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã làm tốt việc quản lý và phân công công tác cho đảng viên; làm tốt công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên. Hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú đầy đủ, nghiêm túc; Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liên tục.

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đề ra mục tiêu: hằng năm có trên 50% đảng viên được kiểm tra đảng viên chấp hành và 100% đảng viên được giám sát thường xuyên theo quy định; qua phân tích đánh giá chất lượng đảng viên có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách; 100% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh hằng năm…

 

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa (thứ hai bìa phải) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội.

 

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Long, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ.

 

Theo Báo Đắk Lắk

Các tin khác

Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30 Thường trực Tỉnh ủy lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 Cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh” Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Huyện Buôn Đôn: 98% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Thành ủy Buôn Ma Thuột về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Phường Thành Công (TP. Buôn Ma Thuột): Sẵn sàng tổ chức đại hội điểm
Thông báo
Công văn số 873/SKHCN-CNg ngày 25/12/2020 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2020
Mẫu báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Công văn số 94-CV/ĐU ngày 25/11/2020 về Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
Công văn số 687/SKHCN-TĐC ngày 27/10/2020, V/v báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020
Công văn số 466/SKHCN-VP ngày 03/8/2020 V/v triển khai Công văn số 6743/UBND-KGVX thực hiện cách ly xã hội đối với TP. BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2755863

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007