Ngày 25 Tháng 10 Năm 2020 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Cơ cấu tổ chức Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

 

Phó Giám đốc Phụ trách

Lê Đăng Pha

DTDĐ: 0984 851 569

ĐTCQ: 02623 956 216

Email: ldp16583@yahoo.com

          phald@khcn.daklak.gov.vn

 

Phòng Tổng hợp – Tài chính

Trưởng phòng

Võ Hoàng Tùng

DTDĐ: 0948 818 668

ĐTCQ: 02623 724 999

Email: tung.csta@gmail.com

          tungvh@khcn.daklak.gov.vn

 

Kế toán trưởng

Lê Thị Hải Yến

DTDĐ: 0984 538 064

ĐTCQ: 02623 955 248

Email: haiyenkhcndaklak@gmail.com

          yenlth@khcn.daklak.gov.vn

 

Văn thư

Mai Thị Quỳnh Đồng

DTDĐ: 01238 292 979

ĐTCQ: 02623 955 247

Email: dongmtq@khcn.daklak.gov.vn

 

Nhân viên

Ngô Thị Phương Thảo

DTDĐ: 0949 089 393

ĐTCQ: 02623 955 248

Email: thaontp@khcn.daklak.gov.vn

 

Phòng Ứng dụng - Chuyển giao

Trưởng phòng

Y Lem Niê

DTDĐ: 0984 628 990

ĐTCQ: 02623 956 216

Email: lemkhcndl@gmail.com

          ylem@khcn.daklak.gov.vn

 Viên chức

Vũ Thị Hà

DTDĐ: 0934 755 117

ĐTCQ: 02623 726 999

Email: havt@khcn.daklak.gov.vn

Nhân viên

Hồ Thị Huyền Trang

DTDĐ: 0917 247 447

ĐTCQ: 02623 956 216

Email: tranghth@khcn.daklak.gov.vn

      

Phòng Tư vấn - Dịch vụ KH&CN

Trưởng phòng

Nguyễn Bảo Trung

DTDĐ: 0907 745 370

ĐTCQ: 02623 725 999

Email: baotrung_khcn@yahoo.com.vn

          trungnb@khcn.daklak.gov.vn

 Nhân viên

Trần Thị Hồng Vân

DTDĐ: 0966 917 763

ĐTCQ: 02623 707 680

Email: vantth@khcn.daklak.gov.vn

 

Trần Thị Phương Thảo

DTDĐ: 0963 417 979

ĐTCQ: 02623 707 680

Email: thaottp@khcn.daklak.gov.vn

          

Phòng Kỹ thuật - Sản xuất

Nhân viên

Nguyễn Tuấn Khôi

DTDĐ: 0943 614 247

ĐTCQ: 02623 726 999

Email: khoint@khcn.daklak.gov.vn

 

Lê Xuân Hảo

DTDĐ: 0914 527 769

ĐTCQ: 02623 726 999

Email: haolx@khcn.daklak.gov.vn


Nguyễn Văn Phong

DTDĐ: 0948 523 727

ĐTCQ: 02623 724 999

Email: phongnv@khcn.daklak.gov.vn

 

Kiều Thị Hoài Thương

DTDĐ: 0948 523 727

ĐTCQ: 02623 724 999 

Email: thuongkth@khcn.daklak.gov.vn

 

Điểm kết nối cung cầu

Nguyễn Bình Doãn

DTDĐ: 0986 093 959

ĐTCQ: 02623 707 680

Email: doannb@khcn.daklak.gov.vn

           binhnguyen.duruco@gmail.com

Thông báo
Mẫu báo cáo hoạt động Điểm thông tin khoa học và công nghệ năm 2020
Công văn số 466/SKHCN-VP ngày 03/8/2020 V/v triển khai Công văn số 6743/UBND-KGVX thực hiện cách ly xã hội đối với TP. BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2584800

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007