Ngày 23 Tháng 8 Năm 2019 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Cơ cấu tổ chức Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

 

Phó Giám đốc Phụ trách

Lê Đăng Pha

DTDĐ: 0984 851 569

ĐTCQ: 02623 956 216

Email: ldp16583@yahoo.com

          phald@khcn.daklak.gov.vn

 

Phòng Tổng hợp – Tài chính

Trưởng phòng

Võ Hoàng Tùng

DTDĐ: 0948 818 668

ĐTCQ: 02623 724 999

Email: tung.csta@gmail.com

          tungvh@khcn.daklak.gov.vn

 

Kế toán

Lê Thị Hải Yến

DTDĐ: 0984 538 064

ĐTCQ: 02623 955 248

Email: haiyenkhcndaklak@gmail.com

          yenlth@khcn.daklak.gov.vn

 

Viên chức

Mai Thị Quỳnh Đồng

DTDĐ: 01238 292 979

ĐTCQ: 02623 955 247

Email: dongmtq@khcn.daklak.gov.vn

 

Nhân viên

Nguyễn Văn Phong

DTDĐ: 0948 523 727

ĐTCQ: 02623 724 999

Email: phongnv@khcn.daklak.gov.vn

 

Phòng Ứng dụng - Chuyển giao

Trưởng phòng

Y Lem Niê

DTDĐ: 0984 628 990

ĐTCQ: 02623 956 216

Email: lemkhcndl@gmail.com

          ylem@khcn.daklak.gov.vn

 

Nhân viên

Hồ Thị Huyền Trang

DTDĐ: 0917 247 447

ĐTCQ: 02623 956 216

Email: tranghth@khcn.daklak.gov.vn

      

Phòng Tư vấn - Dịch vụ KH&CN

Trưởng phòng

Nguyễn Bảo Trung

DTDĐ: 0907 745 370

ĐTCQ: 02623 725 999

Email: baotrung_khcn@yahoo.com.vn

          trungnb@khcn.daklak.gov.vn

 

Trưởng Bộ phận Dịch vụ

Nguyễn Bình Doãn

DTDĐ: 0986 093 959

ĐTCQ: 02623 707 680

Email: binhnguyen.duruco@gmail.com

 

Nhân viên

Trần Thị Hồng Vân

DTDĐ: 0966 917 763

ĐTCQ: 02623 707 680

Email: vantth@khcn.daklak.gov.vn

 

Trần Thị Phương Thảo

DTDĐ: 0963 417 979

ĐTCQ: 02623 707 680

Email: thaottp@khcn.daklak.gov.vn

          

Phòng Kỹ thuật - Sản xuất

Trưởng Bộ phận Sản xuất

Vũ Thị Hà

DTDĐ: 0934 755 117

ĐTCQ: 02623 726 999

Email: havt@khcn.daklak.gov.vn

 

Nhân viên

Nguyễn Tuấn Khôi

DTDĐ: 0943 614 247

ĐTCQ: 02623 726 999

Email: khoint@khcn.daklak.gov.vn

 

Lê Xuân Hảo

DTDĐ: 0914 527 769

ĐTCQ: 02623 726 999

Email: haolx@khcn.daklak.gov.vn


Thông báo
Công văn số 148/VSHTT-ĐTTT ngày 30/7/2019 của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ, V/v đăng thông báo tiếp nhận và thực hiện yêu cầu tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ trên Cổng thông tin điện tử
Mẫu báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (hoặc 9001:2015) năm 2019
Công văn số 434/SKHCN-CN ngày 25/6/2019 V/v mời tham gia đăng ký xét chọn tôn vinh "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu"
Kế hoạch số 4205/KH-UBND ngày 24/5/2019, Kế hoạch Triển khai các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019
Kế hoạch số 64/KH-SKHCN ngày 09/4/2019, Tổ chức cuộc thi "tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
Công văn số 07/TĐC-QLĐL ngày 08/4/2019 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
Công văn số 144/SKHCN-TĐC ngày 21/3/2019 V/v triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019
Thông báo số 1880/UBND-TH ngày 11/3/2019 v/v tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình "Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp" năm 2019
Thông báo số 24/TB-SKHCN ngày 27/02/2019, Đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2020
Công văn số 79/SKHCN-KHTC ngày 21/02/2019 của Sở KH&CN Đắk Lắk v/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020
Thông báo số 20/TB-SKHCN ngày 12/02/2019 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 23/1/2019, Xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2020 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2150070

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007