Ngày 22 Tháng 5 Năm 2019 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Cơ cấu tổ chức Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

 

Phó Giám đốc Phụ trách

Lê Đăng Pha

DTDĐ: 0984 851 569

ĐTCQ: 02623 956 216

Email: ldp16583@yahoo.com

          phald@khcn.daklak.gov.vn

 

Phòng Tổng hợp – Tài chính

Trưởng phòng

Võ Hoàng Tùng

DTDĐ: 0948 818 668

ĐTCQ: 02623 724 999

Email: tung.csta@gmail.com

          tungvh@khcn.daklak.gov.vn

 

Kế toán

Lê Thị Hải Yến

DTDĐ: 0984 538 064

ĐTCQ: 02623 955 248

Email: haiyenkhcndaklak@gmail.com

          yenlth@khcn.daklak.gov.vn

 

Viên chức

Mai Thị Quỳnh Đồng

DTDĐ: 01238 292 979

ĐTCQ: 02623 955 247

Email: dongmtq@khcn.daklak.gov.vn

 

Nhân viên

Nguyễn Văn Phong

DTDĐ: 0948 523 727

ĐTCQ: 02623 724 999

Email: phongnv@khcn.daklak.gov.vn

 

Phòng Ứng dụng - Chuyển giao

Trưởng phòng

Y Lem Niê

DTDĐ: 0984 628 990

ĐTCQ: 02623 956 216

Email: lemkhcndl@gmail.com

          ylem@khcn.daklak.gov.vn

 

Nhân viên

Hồ Thị Huyền Trang

DTDĐ: 0917 247 447

ĐTCQ: 02623 956 216

Email: tranghth@khcn.daklak.gov.vn

      

Phòng Tư vấn - Dịch vụ KH&CN

Trưởng phòng

Nguyễn Bảo Trung

DTDĐ: 0907 745 370

ĐTCQ: 02623 725 999

Email: baotrung_khcn@yahoo.com.vn

          trungnb@khcn.daklak.gov.vn

 

Trưởng Bộ phận Dịch vụ

Nguyễn Bình Doãn

DTDĐ: 0986 093 959

ĐTCQ: 02623 707 680

Email: binhnguyen.duruco@gmail.com

 

Nhân viên

Trần Thị Hồng Vân

DTDĐ: 0966 917 763

ĐTCQ: 02623 707 680

Email: vantth@khcn.daklak.gov.vn

 

Trần Thị Phương Thảo

DTDĐ: 0963 417 979

ĐTCQ: 02623 707 680

Email: thaottp@khcn.daklak.gov.vn

          

Phòng Kỹ thuật - Sản xuất

Trưởng Bộ phận Sản xuất

Vũ Thị Hà

DTDĐ: 0934 755 117

ĐTCQ: 02623 726 999

Email: havt@khcn.daklak.gov.vn

 

Nhân viên

Nguyễn Tuấn Khôi

DTDĐ: 0943 614 247

ĐTCQ: 02623 726 999

Email: khoint@khcn.daklak.gov.vn

 

Lê Xuân Hảo

DTDĐ: 0914 527 769

ĐTCQ: 02623 726 999

Email: haolx@khcn.daklak.gov.vn


Thông báo
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
1954987

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007