Ngày 22 Tháng 5 Năm 2019 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Cơ cấu tổ chức Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ

 

Phó Giám đốc Phụ trách

Trần Cát Lâm

DTDĐ: 0914 099 640

ĐTCQ: 02623 950 689 - 103

Email: trancatlam@yahoo.com

          lamtc@khcn.daklak.gov.vn

 

Phó Giám đốc

Lê Thị Ngọc Hương

DTDĐ: 0977 078 179

ĐTCQ: 02623 950 689 - 102

Email: huonglekhcn@yahoo.com.vn

          huongltn@khcn.daklak.gov.vn

 

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Trưởng phòng

Đỗ Bích Phượng

DTDĐ: 0908 475 292

ĐTCQ: 02623 950 689 - 101

Email: bichphuongbtt@yahoo.com

          phuongdb@khcn.daklak.gov.vn

 

Văn thư - Thủ quỹ

Trần Thị Định

DTDĐ: 0986 439 489

ĐTCQ: 02623 950 689 - 101

Email: tranthidinh1986@yahoo.com

          dinhtt@khcn.daklak.gov.vn

 

Phòng Thông tin và Thống kê KH&CN

Trưởng phòng

(Phó Giám đốc kiêm nhiệm)

Lê Thị Ngọc Hương

DTDĐ: 0977 078 179

ĐTCQ: 02623 950 689 - 102

Email: huonglekhcn@yahoo.com.vn

          huongltn@khcn.daklak.gov.vn

 

Viên chức

Lương Minh Hồng

DTDĐ: 0935 989 345

ĐTCQ: 02623 950 689 - 105

Email: minhhongluong@yahoo.com

          honglm@khcn.daklak.gov.vn

 

Phòng Tin học và Cơ sở dữ liệu

Trưởng phòng

Trần Thanh Minh

DTDĐ: 0983 855 797

ĐTCQ: 02623 950 689 - 106

Email: minhdost@gmail.com

          minhtt@khcn.daklak.gov.vn

 

Viên chức

Phạm Ngọc Hoàng

DTDĐ: 0942 103 117

ĐTCQ: 02623 950 689 - 106

Email: hoangkhcn@gmail.com

          hoangpn@khcn.daklak.gov.vn

 

Thông báo
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
1954995

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007