Ngày 22 Tháng 5 Năm 2019 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Cơ cấu tổ chức Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

  

Giám đốc

(Chi cục phó Chi cục TC-ĐL-CL kiêm nhiệm)

Nguyễn Anh Tuấn

DTDĐ: 0977 717 177

Email: tuan80dl@yahoo.com.vn

          tuanna@khcn.daklak.gov.vn

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Mạnh Hùng

DTDĐ: 0988 351 117

ĐTCQ: 02623 968 778

Email: manhhungtdcdaklak@gmail.com

          hungnm@khcn.daklak.gov.vn 

 

Phó Giám đốc

Trần Văn Thành

DTDĐ: 0945 222 047

ĐTCQ: 02623 968 668

Email: thanhkhcn@yahoo.com

          thanhtv@khcn.daklak.gov.vn

 

Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

Trưởng Phòng

Chúc Văn Đài

DTDĐ: 0905 097 277

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: chucvandai@gmail.com

          daicv@khcn.daklak.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng

Vũ Thế Hoàng

DTDĐ: 0989 306 062

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: thehoangvu@yahoo.com.vn

          hoangvt@khcn.daklak.gov.vn

 

Nhân viên

Nguyễn Thị Xuyến

DTDĐ: 0914 856 979

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: xuyentckt90@gmail.com

          xuyennt@khcn.daklak.gov.vn

 

Văn Thị Vinh

DTDĐ: 0914 828 329

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: vinhvt@khcn.daklak.gov.com

 

Nguyễn Thị Quyết

DTDĐ: 0944 859 578

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: quyetnt@khcn.daklak.gov.vn

 

Nguyễn Thị Hà

DTDĐ: 0935 778 468

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: hant@khcn.daklak.gov.com

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

DTDĐ: 0977 118 771

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: nguyenthithuhien569@gmail.com

          hienntt@khcn.daklak.gov.vn

 

Ngô Mạnh Hoàng

DTDĐ: 01238 200 700

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: ngomh@khcn.daklak.gov.vn

 

Đặng Thị Mỹ Hạnh

DTDĐ: 0935 884 748

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: hanhdtm@khcn.daklak.gov.vn

 

Trần Thị Tuyết Hạnh

DTDĐ: 0905 799 199

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: tttuyethanh@gmail.com

          hanhttt@khcn.daklak.gov.vn

 

Phòng Kỹ thuật

Trưởng phòng

Lữ Linh Vũ

DTDĐ: 0905 778 486

ĐTCQ: 02623 950 792

Email: linhvutdcdaklak@gmail.com

          vull@khcn.daklak.gov.vn

 

Nhân viên

H Tý Siêng

DTDĐ: 0935 921 819

ĐTCQ: 02623 927 999

Email: tytttdcdaklak@gmail.com

          hty@khcn.daklak.gov.vn

 

Nguyễn Công Đát

DTDĐ: 0983 816 518

ĐTCQ: 02623 950 792

Email: datnc@khcn.daklak.gov.vn

 

Vũ Ngọc Anh Quân

DTDĐ: 0944 613 284

ĐTCQ: 02623 950 792

Email: anhquantttđcaklak@gmail.com

          quanvna@khcn.daklak.gov.vn

 

Cù Phương Nam

DTDĐ: 0976 402 405

ĐTCQ: 02623 950 792

Email: phuongnam81@gmail.com

          namcp@khcn.daklak.gov.vn

 

Trần Viết Tuấn

DTDĐ: 0946 487 979

ĐTCQ: 02623 950 792

Email: dntn.anbinh.daklak@gmail.com

          tuantv@khcn.daklak.gov.vn

 

Nguyễn Văn Nam

DTDĐ: 0949 914 049

ĐTCQ: 02623 950 792

Email: nguyenbaonam.cntt15b@gmail.com

 

Nguyễn Tăng Tiến

DTDĐ: 0941 274 777

ĐTCQ: 02623 950 792

Email: vutrongnghia1993@gmail.com

 

Phòng Thử nghiệm

Phụ trách

Lê Hữu Phước

DTDĐ: 0935 008 224

ĐTCQ: 02623 968 668

Email: huuphuocmtk31@gmail.com

          phuoclh@khcn.daklak.gov.vn

 

Nhân Viên

Trần Thị Thùy Vân

DTDĐ: 01689 937 915

ĐTCQ: 02623 968 668

Email: vanttt@khcn.daklak.gov.vn

 

Trương Thị Kiều Trang

DTDĐ: 0969 679 479

ĐTCQ: 02623 968 668

Email: trangttk@khcn.daklak.gov.vn

Thông báo
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
1955101

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007