Ngày 26 Tháng 10 Năm 2020 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Cơ cấu tổ chức Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

  

Giám đốc

(Chi cục phó Chi cục TC-ĐL-CL kiêm nhiệm)

Nguyễn Anh Tuấn

DTDĐ: 0977 717 177

Email: tuan80dl@yahoo.com.vn

          tuanna@khcn.daklak.gov.vn

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Mạnh Hùng

DTDĐ: 0988 351 117

ĐTCQ: 02623 968 778

Email: manhhungtdcdaklak@gmail.com

          hungnm@khcn.daklak.gov.vn 

 

Phó Giám đốc

Trần Văn Thành

DTDĐ: 0945 222 047

ĐTCQ: 02623 968 668

Email: thanhkhcn@yahoo.com

          thanhtv@khcn.daklak.gov.vn

 

Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

Trưởng Phòng

Chúc Văn Đài

DTDĐ: 0905 097 277

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: chucvandai@gmail.com

          daicv@khcn.daklak.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng

Vũ Thế Hoàng

DTDĐ: 0989 306 062

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: thehoangvu@yahoo.com.vn

          hoangvt@khcn.daklak.gov.vn

 

Nhân viên

Nguyễn Thị Xuyến

DTDĐ: 0914 856 979

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: xuyentckt90@gmail.com

          xuyennt@khcn.daklak.gov.vn

 

Văn Thị Vinh

DTDĐ: 0914 828 329

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: vinhvt@khcn.daklak.gov.com

 

Nguyễn Thị Quyết

DTDĐ: 0944 859 578

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: quyetnt@khcn.daklak.gov.vn

 

Nguyễn Thị Hà

DTDĐ: 0935 778 468

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: hant@khcn.daklak.gov.com

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

DTDĐ: 0977 118 771

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: nguyenthithuhien569@gmail.com

          hienntt@khcn.daklak.gov.vn

  

Đặng Thị Mỹ Hạnh

DTDĐ: 0935 884 748

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: hanhdtm@khcn.daklak.gov.vn

 

Trần Thị Tuyết Hạnh

DTDĐ: 0905 799 199

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: tttuyethanh@gmail.com

          hanhttt@khcn.daklak.gov.vn

 

Ngô Mạnh Hoàng

DTDĐ: 0832 200 700

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: ngomh@khcn.daklak.gov.vn 

 

Lữ Vũ Phương

DTDĐ: 0916 424 998

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: phuonglvkhcn.daklak.gov.vn

 

Phòng Kỹ thuật

Trưởng phòng

Lữ Linh Vũ

DTDĐ: 0905 778 486

ĐTCQ: 02623 950 792

Email: linhvutdcdaklak@gmail.com

          vull@khcn.daklak.gov.vn

 

 Phó Trưởng phòng

Trần Viết Tuấn

DTDĐ: 0946 487 979

ĐTCQ: 02623 950 792

Email: dntn.anbinh.daklak@gmail.com

          tuantv@khcn.daklak.gov.vn

 

Viên chức

Cù Phương Nam

DTDĐ: 0976 402 405

ĐTCQ: 02623 950 792

Email: phuongnam81@gmail.com

 

          namcp@khcn.daklak.gov.vn

 

Nhân viên

H Tý Niê Siêng

DTDĐ: 0935 921 819

ĐTCQ: 02623 927 999

Email: tytttdcdaklak@gmail.com

          hty@khcn.daklak.gov.vn

 

Vũ Ngọc Anh Quân

DTDĐ: 0944 613 284

ĐTCQ: 02623 950 792

Email: anhquantttđcaklak@gmail.com

          quanvna@khcn.daklak.gov.vn

  

Nguyễn Văn Nam

DTDĐ: 0949 914 049

ĐTCQ: 02623 950 792

Email: nguyenbaonam.cntt15b@gmail.com

 

Nguyễn Tăng Tiến

DTDĐ: 0941 274 777

ĐTCQ: 02623 950 792

Email: vutrongnghia1993@gmail.com

 

Phòng Thử nghiệm

Phụ trách

Lê Hữu Phước

DTDĐ: 0935 008 224

ĐTCQ: 02623 968 668

Email: huuphuocmtk31@gmail.com

          phuoclh@khcn.daklak.gov.vn

 

Nhân Viên

Trần Thị Thùy Vân

DTDĐ: 01689 937 915

ĐTCQ: 02623 968 668

Email: vanttt@khcn.daklak.gov.vn

 

Trương Thị Kiều Trang

DTDĐ: 0969 679 479

ĐTCQ: 02623 968 668

Email: trangttk@khcn.daklak.gov.vn

Thông báo
Mẫu báo cáo hoạt động Điểm thông tin khoa học và công nghệ năm 2020
Công văn số 466/SKHCN-VP ngày 03/8/2020 V/v triển khai Công văn số 6743/UBND-KGVX thực hiện cách ly xã hội đối với TP. BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2584927

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007