Ngày 23 Tháng 8 Năm 2019 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Cơ cấu tổ chức Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

  

Giám đốc

(Chi cục phó Chi cục TC-ĐL-CL kiêm nhiệm)

Nguyễn Anh Tuấn

DTDĐ: 0977 717 177

Email: tuan80dl@yahoo.com.vn

          tuanna@khcn.daklak.gov.vn

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Mạnh Hùng

DTDĐ: 0988 351 117

ĐTCQ: 02623 968 778

Email: manhhungtdcdaklak@gmail.com

          hungnm@khcn.daklak.gov.vn 

 

Phó Giám đốc

Trần Văn Thành

DTDĐ: 0945 222 047

ĐTCQ: 02623 968 668

Email: thanhkhcn@yahoo.com

          thanhtv@khcn.daklak.gov.vn

 

Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

Trưởng Phòng

Chúc Văn Đài

DTDĐ: 0905 097 277

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: chucvandai@gmail.com

          daicv@khcn.daklak.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng

Vũ Thế Hoàng

DTDĐ: 0989 306 062

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: thehoangvu@yahoo.com.vn

          hoangvt@khcn.daklak.gov.vn

 

Nhân viên

Nguyễn Thị Xuyến

DTDĐ: 0914 856 979

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: xuyentckt90@gmail.com

          xuyennt@khcn.daklak.gov.vn

 

Văn Thị Vinh

DTDĐ: 0914 828 329

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: vinhvt@khcn.daklak.gov.com

 

Nguyễn Thị Quyết

DTDĐ: 0944 859 578

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: quyetnt@khcn.daklak.gov.vn

 

Nguyễn Thị Hà

DTDĐ: 0935 778 468

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: hant@khcn.daklak.gov.com

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

DTDĐ: 0977 118 771

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: nguyenthithuhien569@gmail.com

          hienntt@khcn.daklak.gov.vn

 

Ngô Mạnh Hoàng

DTDĐ: 01238 200 700

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: ngomh@khcn.daklak.gov.vn

 

Đặng Thị Mỹ Hạnh

DTDĐ: 0935 884 748

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: hanhdtm@khcn.daklak.gov.vn

 

Trần Thị Tuyết Hạnh

DTDĐ: 0905 799 199

ĐTCQ: 02623 953 200

Email: tttuyethanh@gmail.com

          hanhttt@khcn.daklak.gov.vn

 

Phòng Kỹ thuật

Trưởng phòng

Lữ Linh Vũ

DTDĐ: 0905 778 486

ĐTCQ: 02623 950 792

Email: linhvutdcdaklak@gmail.com

          vull@khcn.daklak.gov.vn

 

Nhân viên

H Tý Siêng

DTDĐ: 0935 921 819

ĐTCQ: 02623 927 999

Email: tytttdcdaklak@gmail.com

          hty@khcn.daklak.gov.vn

 

Nguyễn Công Đát

DTDĐ: 0983 816 518

ĐTCQ: 02623 950 792

Email: datnc@khcn.daklak.gov.vn

 

Vũ Ngọc Anh Quân

DTDĐ: 0944 613 284

ĐTCQ: 02623 950 792

Email: anhquantttđcaklak@gmail.com

          quanvna@khcn.daklak.gov.vn

 

Cù Phương Nam

DTDĐ: 0976 402 405

ĐTCQ: 02623 950 792

Email: phuongnam81@gmail.com

          namcp@khcn.daklak.gov.vn

 

Trần Viết Tuấn

DTDĐ: 0946 487 979

ĐTCQ: 02623 950 792

Email: dntn.anbinh.daklak@gmail.com

          tuantv@khcn.daklak.gov.vn

 

Nguyễn Văn Nam

DTDĐ: 0949 914 049

ĐTCQ: 02623 950 792

Email: nguyenbaonam.cntt15b@gmail.com

 

Nguyễn Tăng Tiến

DTDĐ: 0941 274 777

ĐTCQ: 02623 950 792

Email: vutrongnghia1993@gmail.com

 

Phòng Thử nghiệm

Phụ trách

Lê Hữu Phước

DTDĐ: 0935 008 224

ĐTCQ: 02623 968 668

Email: huuphuocmtk31@gmail.com

          phuoclh@khcn.daklak.gov.vn

 

Nhân Viên

Trần Thị Thùy Vân

DTDĐ: 01689 937 915

ĐTCQ: 02623 968 668

Email: vanttt@khcn.daklak.gov.vn

 

Trương Thị Kiều Trang

DTDĐ: 0969 679 479

ĐTCQ: 02623 968 668

Email: trangttk@khcn.daklak.gov.vn

Thông báo
Công văn số 148/VSHTT-ĐTTT ngày 30/7/2019 của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ, V/v đăng thông báo tiếp nhận và thực hiện yêu cầu tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ trên Cổng thông tin điện tử
Mẫu báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (hoặc 9001:2015) năm 2019
Công văn số 434/SKHCN-CN ngày 25/6/2019 V/v mời tham gia đăng ký xét chọn tôn vinh "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu"
Kế hoạch số 4205/KH-UBND ngày 24/5/2019, Kế hoạch Triển khai các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019
Kế hoạch số 64/KH-SKHCN ngày 09/4/2019, Tổ chức cuộc thi "tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
Công văn số 07/TĐC-QLĐL ngày 08/4/2019 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
Công văn số 144/SKHCN-TĐC ngày 21/3/2019 V/v triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019
Thông báo số 1880/UBND-TH ngày 11/3/2019 v/v tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình "Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp" năm 2019
Thông báo số 24/TB-SKHCN ngày 27/02/2019, Đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2020
Công văn số 79/SKHCN-KHTC ngày 21/02/2019 của Sở KH&CN Đắk Lắk v/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020
Thông báo số 20/TB-SKHCN ngày 12/02/2019 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 23/1/2019, Xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2020 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2150170

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007