Ngày 26 Tháng 10 Năm 2020 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Cơ cấu tổ chức Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

 

Chi cục trưởng

(Phó Giám đốc Sở kiêm nhiệm)

Phạm Gia Việt

DTDĐ: 0914 069 123

ĐTCQ: 02623 958 212

Email: vietphamgia@yahoo.com

          vietpg@khcn.daklak.gov.vn

 

Chi cục phó

Nguyễn Thị Chu Nga

DTDĐ: 0905 200 614

Email: ngchnga@yahoo.com

          ngantc@khcn.daklak.gov.vn

 

Chi cục phó

Nguyễn Anh Tuấn

DTDĐ: 0977 717 177

Email: tuan80dl@yahoo.com.vn

          tuanna@khcn.daklak.gov.vn

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Thìn

DTDĐ: 0905 336 959

ĐTCQ: 02623 667 576

Email: thintdc@gmail.com

          thinnt@khcn.daklak.gov.vn

 

Kế toán

Trần Thị Phương Nga

DTDĐ: 0983 500 934

ĐTCQ: 02623 667 879

Email: tranphuongnga1977@gmail.com

          ngattp@khcn.daklak.gov.vn

 

Phòng Quản lý - Đo lường

Trưởng phòng

Trần Minh Trung

DTDĐ: 0986 342 738

ĐTCQ: 02623 663 456

Email: trungtdcdl@gmail.com

          trungtm@khcn.daklak.gov.vn

 

Chuyên viên

Đặng Xuân Triều

DTDĐ: 0777 504 614

ĐTCQ: 02623 663 456

Email: xuantrieuxuan@gmail.com

            trieudx@khcn.daklak.gov.vn

 

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng - TBT

Trưởng phòng

Bùi Quốc Thọ

DTDĐ: 0906 448 767

ĐTCQ: 02623 667 475

Email: thotdcdl@gmail.com

          thobq@khcn.daklak.gov.vn

 

Chuyên viên

Nguyễn Ngọc Nam

DTDĐ: 0905 003 037

ĐTCQ: 02623 667 475

Email: ngocnam_777@yahoo.com.vn

          namnn@khcn.daklak.gov.vn

 

Thông báo
Mẫu báo cáo hoạt động Điểm thông tin khoa học và công nghệ năm 2020
Công văn số 466/SKHCN-VP ngày 03/8/2020 V/v triển khai Công văn số 6743/UBND-KGVX thực hiện cách ly xã hội đối với TP. BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2584950

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007