Ngày 26 Tháng 11 Năm 2020 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Cơ cấu tổ chức

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK LẮK

15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn; Website: www.skhcn.daklak.gov.vn

 

BAN GIÁM ĐỐC    

 

1. Ông Đinh Khắc Tuấn - Giám đốc  
 
  1. Ngày tháng năm sinh: 26/08/1964                
2. Quê quán: Xã Vinh Xuân, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
  3. Học vị: Tiến sĩ Triết học
  4. Ngạch công chức: Tỉnh ủy viên - Chuyên viên Cao cấp
  5. Email: tuandk@khcn.daklak.gov.vn
  6. Điện thoại0914.144003

 

2. Ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc
 
  1. Ngày tháng năm sinh: 19-5-1966
2. Quê quán: Xã Gio Mỹ, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
  3. Học vị: Thạc sĩ Kinh tế Phát triển
  4. Ngạch công chức: Chuyên viên chính
  5. Email: khoanv@khcn.daklak.gov.vn
  6. Điện thoại: 0905.408009

 

3. Bà Lê Thị Kim Oanh - Phó Giám đốc  
 
Lê Thị Kim Oanh 
  1. Ngày tháng năm sinh: 24/02/1975
2. Quê quán: Xã Hoài Hảo, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
  3. Học vị: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục
  4. Ngạch công chức: Chuyên viên chính
  5. Email: oanhltk@khcn.daklak.gov.vn
  6. Điện thoại: 0945.240275

  

4. Ông Phạm Gia Việt - Phó Giám đốc  
 
Phạm Gia Việt 
  1. Ngày tháng năm sinh: 06/11/1968
2. Quê quán: Xã Trung Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định
  3. Học vị: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế và Chính sách
  4. Ngạch công chức: Chuyên viên Cao cấp
  5. Email: vietpg@khcn.daklak.gov.vn
  6. Điện thoại: 0914.069123

 

CÁC PHÒNG BAN

5. Phòng Quản lý KH&CN Cơ s

9. Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

10. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN

11. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

 

 

Thông báo
Công văn số 687/SKHCN-TĐC ngày 27/10/2020, V/v báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020
Công văn số 466/SKHCN-VP ngày 03/8/2020 V/v triển khai Công văn số 6743/UBND-KGVX thực hiện cách ly xã hội đối với TP. BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2627539

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007