Ngày 24 Tháng 4 Năm 2019 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Cơ cấu tổ chức

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK LẮK

15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn; Website: www.skhcn.daklak.gov.vn

 

BAN GIÁM ĐỐC    

 

1. Ông Đinh Khắc Tuấn - Giám đốc  
 
  1. Ngày tháng năm sinh: 26/08/1964                
2. Quê quán: Xã Vinh Xuân, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
  3. Học vị: Tiến sĩ Triết học
  4. Ngạch công chức: Tỉnh ủy viên - Chuyên viên Cao cấp
  5. Email: tuandk@khcn.daklak.gov.vn
  6. Điện thoại0914.144003

 

2. Ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc
 
  1. Ngày tháng năm sinh: 19-5-1966
2. Quê quán: Xã Gio Mỹ, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
  3. Học vị: Thạc sĩ Kinh tế Phát triển
  4. Ngạch công chức: Chuyên viên
  5. Email: khoanv@khcn.daklak.gov.vn
  6. Điện thoại: 0905.408009

 

3. Bà Lê Thị Kim Oanh - Phó Giám đốc  
 
Lê Thị Kim Oanh 
  1. Ngày tháng năm sinh: 24/02/1975
2. Quê quán: Xã Hoài Hảo, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
  3. Học vị: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục
  4. Ngạch công chức: Chuyên viên chính
  5. Email: oanhltk@khcn.daklak.gov.vn
  6. Điện thoại: 0945.240275

  

4. Ông Phạm Gia Việt - Phó Giám đốc  
 
Phạm Gia Việt 
  1. Ngày tháng năm sinh: 06/11/1968
2. Quê quán: Xã Trung Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định
  3. Học vị: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế và Chính sách
  4. Ngạch công chức: Kiểm soát viên chất lượng chính (13.281)
  5. Email: vietpg@khcn.daklak.gov.vn
  6. Điện thoại: 0914.069123

 

CÁC PHÒNG BAN

5. Phòng Quản lý KH&CN Cơ s

9. Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

10. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN

11. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

 

 

Thông báo
Công văn số 144/SKHCN-TĐC ngày 21/3/2019 V/v triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019
Công văn số 315/SCT-QLNL ngày 21/3/2019 của Sở Công thương v/v phối hợp tổ chức triển khai hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019
Thông báo số 1880/UBND-TH ngày 11/3/2019 v/v tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình "Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp" năm 2019
Thông báo số 24/TB-SKHCN ngày 27/02/2019, Đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2020
Thông báo số 22/TB-SKHCN ngày 21/02/2019 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia năm 2020
Công văn số 79/SKHCN-KHTC ngày 21/02/2019 của Sở KH&CN Đắk Lắk v/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020
Thông báo số 20/TB-SKHCN ngày 12/02/2019 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 23/1/2019, Xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2020 đối với các huyện, thị xã, thành phố
Thông báo số 83 - TB/ĐU ngày 18/12/2018 của Đảng ủy Sở KH&CN, V/v kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Thông báo 177/TB-SKHCN ngày 05/12/2018, Đề xuất nhiệm vụ thuộc "Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2025"
Thông báo 171/TB-SKHCN, V/v xây dựng thuyết minh Dự án "Tạo lập nhãn hiệu chứng nhận gà thịt Ea Kar" thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển TSTT tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020
Thông báo số 167/TB-SKHCN ngày 13/11/2018, tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
1896712

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007