Ngày 4 Tháng 8 Năm 2020 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở

DANH MỤC THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 CẤP CƠ SỞ

 

TT

Tên đề tài

Đơn vị thực hiện

Thời gian

 
 
1 Xây dựng mô hình trồng giống lạc L27, L20 và L23 năng suất cao tại huyện Krông Bông. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Bông

12/2019

-

12/2020

 
2 Thực trạng, giải pháp tạo nguồn và phát triển đảng viên ở các thôn, buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk

12/2019

-

12/2020

 
3
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk