Ngày 19 Tháng 1 Năm 2021 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quản lý Văn bản và Điều hành
Hộp thư điện tử
Chuyên mục KH&CN
Bản tin Thông tin KH&CN
Bản tin KH&CN
Thống kê Hành chính công

Liên kết Website
Bản đồ Đắk Lắk
Đại hội đại biểu Đảng bộ
Cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
09:54 06/05/2020

Ngày 05/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ góp ý lần thứ 2 vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn và cán bộ chủ chốt, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo nhanh kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đa số đại biểu đóng góp ý kiến tập trung vào các nội dung như: Mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã nêu trong Dự thảo báo cáo chính trị; về định hướng phát triển gồm 03 trụ cột (tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển du lịch gắn với nông nghiệp và phát triển công nghiệp chế biến) và 4 đột phá (cải cách hành chính, nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư và phát triển hạ tầng đồng bộ và tăng cường kỷ cương, kỷ luật nội bộ Đảng).

 

Cùng với đó, nhiều ý kiến cũng góp ý trong dự thảo văn kiện cần quan tâm hơn nữa đến công tác kiểm tra, xây dựng Đảng. Đặc biệt, cần có những biện pháp mạnh trong phòng ngừa, xử lý hành vi tham nhũng, nạn thất thoát, lãng phí ngân sách, lợi ích nhóm trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Làm được điều này mới củng cố niềm tin trong nhân dân với Đảng. Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Văn kiện phải thể hiện được định hướng phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm của thành phố Buôn Ma Thuột và tỉnh Đắk Lắk trong vai trò trung tâm vùng Tây Nguyên; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân...

 

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường ghi nhận và đánh giá cao nhiều ý kiến trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu góp ý vào dự thảo văn kiện cũng như định hướng phát triển cho địa phương. Từ những phân tích, đánh giá gợi mở này, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan cần tiếp thu các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh trên cơ sở đánh giá đúng tình hình kinh tế - xã hội hiện nay, tính đến những thời cơ, thuận lợi mới xuất hiện và lường trước những khó khăn, thách thức phải vượt qua có thể xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025 thật đúng, thật sát với tình hình thực tế.

 

Đại biểu đề nghị nâng cao “Sức chiến đấu" của văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Theo Kế hoạch, Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tổ chức lấy ý kiến cấp địa phương và Trung ương. Ban biên tập Văn kiện sẽ công bố, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục cho ý kiến trước khi diễn ra Đại hội chính thức. Một số nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới được Đảng bộ tỉnh xác định gồm: Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp với nông nghiệp và dịch vụ; Xây dựng văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển Giáo dục - Đào tạo, Khoa học - Công nghệ, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thực hiện công tác nội chính, tư pháp, đối ngoại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân…

 

Theo Daklak.gov.vn

Các tin khác

Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh” Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Huyện Buôn Đôn: 98% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Thành ủy Buôn Ma Thuột về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Phường Thành Công (TP. Buôn Ma Thuột): Sẵn sàng tổ chức đại hội điểm Phim tài liệu "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình": Bồi đắp thêm tình yêu nước cho mỗi người dân Việt Nam Đảng bộ Công an huyện Buôn Đôn tổ chức đại hội chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2020 – 2022 Đoàn công tác của Tỉnh uỷ kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại huyện Ea H'leo Huyện Krông Pắc: Hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong quý I Đại hội điểm Chi bộ tổ dân phố 5, thị trấn Ea Kar nhiệm kỳ 2020 - 2022
Thông báo
Công văn số 873/SKHCN-CNg ngày 25/12/2020 V/v báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2020
Mẫu báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
Công văn số 94-CV/ĐU ngày 25/11/2020 về Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
Công văn số 687/SKHCN-TĐC ngày 27/10/2020, V/v báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020
Công văn số 466/SKHCN-VP ngày 03/8/2020 V/v triển khai Công văn số 6743/UBND-KGVX thực hiện cách ly xã hội đối với TP. BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Thông báo số 114/TB-SKHCN ngày 03/8/2020 V/v tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 16/3/2020 V/v Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020
Thông báo số 110/TB-SKHCN ngày 16/7/2020 V/v Quy định chế độ báo cáo và thời gian họp giao ban định kỳ
Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ V/v hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Công văn số 2595/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”
Công văn số 148/SKHCN-VP ngày 19/3/2020 V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 19/3/2020 V/v thực hiện các quy định về công tác Văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Thông báo số 101/SKHCN-KH ngày 04/03/2020 V/v đặt bài tham luận Hội thảo khoa học tổ chức tại Đắk Lắk
Thông báo số 18/TB-TĐC ngày 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020)"
Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2021
Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 24/02/2020 V/v đề xuất Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 04/02/2020 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 21/01/2020 V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Thông báo số 165/TB-SKHCN ngày 30/12/2019 V/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
Thống kê lượt truy cập
Tổng lượng truy cập
2755802

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 15A Trường Chinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3.952400 - Fax: 0262.3.952900

Email: vp@khcn.daklak.gov.vn

Website: http://skhcn.daklak.gov.vn

Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo Chí - Bộ VHTT&DL cấp ngày 18/07/2007